Program lørdag 18. mars 2023

09:00-09:45Innlevering av ski, våpen, klesbag, kikkert ved hovedinngangen på hotellet Soria Mora
09:00-09:45Utlevering av deltakerpose inne på hotellet
10:00Velkommen og praktisk informasjon
10:05Foredrag v/
10:45Lagledermøte v/
11:30Lunsj
12:50BMW IBU World Cup jaktstart menn
15:00BMW IBU World Cup jaktstart kvinner
16:00Oppmøte samlingsted
16:30Innskyting (gutter først, deretter jenter) 10 min pr kjønn
16:50Bama Young Star fellesstart gutter
17:15Bama Young Star fellesstart jenter
Premieutdeling felles for begge klasser etter målgang fellesstart jenter. Premieutdeling på stadion