Uttakskriterier Bama Young Star 2022

I og med at Hovedlandsrennet 2021 ikke ble gjennomført grunnet Covid-19, så blir ikke resultatene fra dette arrangementet iberegnet i kvotefordelingen pr region for sesongen 2021-22.

Landsdelene tildeles en kvote beregnet slik:
1. Antall lisenser i klasse J/G14 og J/G15 år i sesongen 2020-21. Regionene får tildelt inntil 30 plasser beregnet etter prosentvis antall lisenser.
2. Alle regioner skal ha med minst 2 løpere både for gutter og jenter. Hvis ikke alle regioner har fått med totalt 2 løpere for hvert kjønn etter beregningen i pkt.1, skal plassen tas fra den regionen med høyest prosentvis antall lisenser. (pkt 2).

RegionAntall jenterAntall gutter
Nord32
Vest53
Sør23
Midt55
Øst1517
Oversikt kvoter pr region til Bama Young Star – kvalifisering

Kriterier for kvalifisering:
Resultater i fastsatte arrangementer bestemt innen hver region. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i. Hvis to eller flere løpere har likt sammenlagt plassiffer og noen av disse har to like plassiffer der ett av disse skal strykes, skal det strykes plassiffer slik at flest mulig tellende renn der alle har deltatt teller i sammenlagt sluttid.
Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke arrangementer som skal telle.

Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region.