På denne siden legger vi ut all info om BAMA Young Star

Informasjonsmøte

Onsdag 28. februar vil det være et informasjonsmøte, klokka 20.30

Vi anbefaler alle utøvere og foresatte å være med på dette.

Program

07.45 – 08.30Innlevering av ski
09.00 – 09.30Foredrag med Sivert Bakken
10.00 – 10.30 Lagledermøte
10.30 – 11.15 Lunsj fra BAMA
11.20 Oppmøte ved bussen
11.30 Feles buss til Holmenkollen (både for utøvere og foresatte)
13.20Fellesstart Kvinner
15.20 Fellesstart Menn
16.10Møtes ved møtepunkt
16.30Innskyting, 10 min pr kjønn
16.50Fellesstart gutter
17.15 Fellesstart jenter
Premiesermoni fortløpende etter jentenes fellesstart
18.30Avreise med buss ned igjen til Ullevål

Overnatting

I år vil opplegget være nede på Ullevål Stadion.

Det er ikke noe felles overnatting i år, men vi anbefaler å sjekke ut Thon Hotel på Ullevål eller Storo.

Påmelding
Norges Skiskytterforbund melder deg på til dette rennet, du som utøver trenger ikke å melde deg på til dette rennet.Rennet er gratis, ingen startkontingent.

Spørreskjema
Alle utøvere som er kvalifisert til BAMA Young Star må fylle ut et spørreskjema. Dette er opplysninger som speaker og NRK trenger til sin TV-sending, samt noe praktisk info som NSSF trenger som arrangør. Link kommer

Billetter
Alle utøvere får to billetter hver på VM haugen.

Man trenger ikke billett for å se på BAMA Young Star

Lagledermøte
Pliktig oppmøte for ledere / trenere og utøvere. Lagledermøtet holdes på Meet Ullevål

Trening i løypene
Det vil ikke være mulig å trene i løypene eller skyte i forkant av løpet eller dagen før. Det er mulig å gå utenfor konkurranseløypene i Holmenkollen, i retning Frognerseteren.

Mat
Utøverne vil få servert mat og snacks fra BAMA, men vi anbefaler å ha med niste til vi drar opp i Holmenkollen, da det kan være begrenset med muligheter for å kjøpe seg noe før rennet starter.

Akkreditering
Hver utøver får utdelt en akkrediteringsvest som trener/leder til utøver kan benytte. Deltakerne benytter startnummeret sitt som akkreditering.

Husk å levere tilbake akkrediteringsvesten etter rennet til Malin Jøranli i NSSF.

Parkering

Alle blir fraktet til Holmenkollen i felles buss, så det vil ikke bli delt ut noen parkeringslapper.

Deltakerpose

Alle utøvere får en deltakterpose hver.

Oppvarmingsområdet

Skismøring
Bama Young Star er et fluorfritt arrangement.

Norges Skiskytterforbund har et smøreteam som skal preparere skiene til alle utøverne før start.

NSSF merker skiene med startnummer, men fint om alle kan skrive navn på skiene sine.

Deltakerne får tilbake skiene på startstreken, NSSF organiserer alt fra skiene blir levert inn til de er på startstreken.

Dette blir gjort med skiene:
– Vasker skiene med glide wax cleaner.
– Børster med stålbørster
– Påfører dagens fluorfrie glidprodukt, det vil være samme produkt for alle utøvere innenfor en klasse
– Det blir ikke satt rill

Ved innskyting må utøver benytte seg av et annet skipar, enn de skal gå på under selve rennet.

Oppmøte før innskyting

Innskyting
Innskyting på skive tilsvarende startnummer. Dvs hvis du har startnummer 15, skyter du inn på skive 15. Hver løper har 2 blinker til disposisjon.

Øvelse
Fellesstart 3×2 km/ 2 skytinger

Skiver
Alle skyter på skive tilsvarende startnummer.

Startliste
Ved rangering av startnummer, legges tre kriterier til grunn:

 • Sammenlagtresultater på normal og sprint HL 2024.
  • Vi slår sammen 15 og 16 årsklassene pr. øvelse og lager et plassiffer. Lavest plassiffer totalt, får beste rangering.
 • Ved likt plassiffer totalt, vil utøveren med best sluttid totalt for normal og sprint på HL 2023, få best rangering.
 • For de deltakerne som ikke har plassiffer fra HL 2024, vil det bli foretatt en trekning blant de siste startnumrene.

BAMA stiller med startnummer og lårnummer.

Strafferunde
100 m

Tidtaking – SiwiData
Løperne skal gå med transpondere/brikker som blir utlevert av SiwiData ved start. Løperne skal altså ikke ha sine private Emit brikker.
Det vil i ettertid bli lagt ut resultater og resultater med analyse på www.skiskyting.no

Utgifter

Det vil bli tilgjengelig skjema for reiseutgifter her.

Sanitet
Røde Kors vil være tilstede ifm arrangementet.

Garderobe
Det er ingen tilgang til garderobe på arenaen.

Premiering
Alle vil få utdelt deltagerpremie ved premieutdeling (info om hvor og når kommer på lagledermøte)
Det blir premier til alle etter endt konkurranse. Alle utøvere møter på premieutdeling for felles bilde.

Opptreden under fellesstarten
Rennkomiteen for WC skiskyting ønsker å gjøre oppmerksom på at Bama Young Star finner sted under WC-arrangementet. Samtidig understrekes det at fellesstarten for 15/16-åringene vil bli gjennomført som et ”World Cup-renn” med de samme regler for opptreden av løpere og ledere lagt til grunn. I tillegg vil NRK være i arbeid under fellesstarten. Dette innebærer at alle beskjeder som blir gitt om trening, opphold på stadion, tidspunkt, smøringsfasiliteter etc. må respekteres.

Refusjon av utgifter

Informasjon om reiseutlegg

Vi ønsker å gi litt utfyllende informasjon til dere i tilknytning til refusjon av reiseutlegg.

 • De som har reiseutgifter overskyttende kr 2000,- kan sende reiseregning. Egenandelen er 2000 kroner.
 • Vi subsidierer noe reiseutgifter for løpere og ledsager etter billigste alternativ. 
 • Kjøregodtgjørelse kr. 2,50 pr km + kr. 1,00pr. passasjer. Er det flere løpere fra samme klubb forutsettes det at disse kjører felles bil for å få full kjøregodtgjørelse.
 • De som trenger fly, bestiller dette selv og med billigste reisealternativ. 
 • Forbundet dekker ikke overnatting.
 • Tilskuddet vil bli vurdert etter billigste reisealternativ.
 • Vennligst fyll ut skjema under hvis du har reiseutgifter over 2000 kroner innen 15. mars 2024. 

Registrering:

Alle som skal levere reiseregning, må registrere seg på følgende skjema:

Dette gjøres for at vi skal kunne registrere dere i vårt lønnssystem. Vi er avhengig av å ha riktig personalia for å kunne gjøre dette, også med tanke på rapportering til skattemyndigheter etc. Det er derfor viktig at eksempelvis fødselsnummer fylles ut med både fødselsdato- og personnummer (11 siffer).

Vi gjør også oppmerksom på at denne registreringen medfører en manuell opprettelse av hver enkelt. Det vil si at utsendelse av påloggingsinformasjon og brukerveiledning, vil kunne drøye noe. Denne utsendelsen kan nemlig først gjøres når vårt lønnskontor har fått lagt dere inn i våre systemer. Dessverre finnes det ikke noen mer automatisk løsning på dette per nå.

Hvis du allerede er registrert i Visma Expense hos NSSF fra før kan du legge utgiftene direkte inn der.

Sykdom/Forfall

Ved forfall kommer reserve inn fra samme region.


Forfall må meldes malin@skiskyting.no innen torsdag kl 23.59 og det er NSSF som melder av utøver / melder på utøver til rennet.

Øvrig informasjon
Har klubbene/utøvere spørsmål vedrørende BAMA Young Star, bes disse rettes til Malin Jøranli, malin@skiskyting.no, 976 46 546.

Bama og Norges Skiskytterforbund ønsker deg velkommen til Holmenkollen!