Bama Young Star er en fellesstart og løypelengden er 2km x 3 runder.