Innskyting er skive tilsvarende startnummer. Har du f.eks startnummer 15, så skyter du inn på skive 15