Uttakskriterier Bama Young Star 2024

Deltakere inntil 30 jenter og inntil 30 gutter 15-16 år.

Landsdelene tildeles en kvote beregnet slik:
1. Resultater for de 15 beste i HL 2023 klasse 15 år.
Sammenlagt plassiffer normal og sprint. Ved likt plassiffer teller samlet slutt-tid.
2. Antall lisenser i klasse 15 og 16 år i sesongen 2022/23. Regionene får tildelt inntil 15 plasser beregnet etter prosentvis antall lisenser.
3. Alle regioner skal ha med minst 2 løpere både for gutter og jenter. Hvis ikke alle regioner har fått med totalt 2 løpere for hvert kjønn etter beregningen i pkt.1 og 2, skal de få tildelt plass på bekostning av tildelte lisensplasser. Plassen tas fra den regionen med høyest prosentvis antall lisenser. (pkt 2).

Det er 4 av 6 individuelle konkurranser som teller og for å være kvalifisert for å gå BAMA Young Star, må utøveren gå minimum 4 av konkurransene.
1) Plassiffer i de individuelle konkurransene beskrevet under her legges til grunn for uttaket, basert på en rangeringsliste for utøverne pr. region. Det er en sammenlagtliste for jenter 15-16år samlet og for gutter 15-16år samlet.
2) De fire beste plassifferer for den enkelte utøver, teller sammenlagt, hvor samlet lavest plassiffer blir tellende.
3) Er utøverne likt på plassiffer er det samlet sluttid i tellende konkurranser som begge/alle har deltatt i.
4) Er utøverne fortsatt likt er det beste plassiffer sammenlignet med hverandre som teller, deretter nest beste plassiffer osv.

Kriterier for kvalifisering:
Resultater i fastsatte arrangementer bestemt innen hver region. 15 og 16 åringene skal rangeres sammen. Ved likt plassiffer teller samlet sluttid i tellende konkurranser som begge løperne har deltatt i. Hvis to eller flere løpere har likt sammenlagt plassiffer og noen av disse har to like plassiffer der ett av disse skal strykes, skal det strykes plassiffer slik at flest mulig tellende renn der alle har deltatt teller i sammenlagt sluttid.
Styremedlemmene i NSSF har ansvar for å kontakte kretsene for å bli enige om hvilke arrangementer som skal telle.

Regionskvoter:

RegionGutterJenter
Øst1714
Sør24
Midt57
Nord33
Vest32

Hvis det blir forfall, kan en reserve settes inn fra samme region.
Frist for uttak av utøvere pr region, vil komme i et eget infoskriv på et senere tidspunkt.