Arrangørkonferansen 2017 ble avholdt på Clarion hotel & Congress Oslo Airport 20.-21. oktober.

Program

 20. okt

18:00 – 18:05    Velkommen v/ Erlend Slokvik

18:05 – 19:00    Oppdateringer fra EQ Timing v/ Per Arne Jakobsen

19:00-19:30      Arrangementsinfo fra Norges Skiskytterforbund v/ Arne Horten

19:30-19:45      Pause

19:45 – 20:30   Hvordan ta best vare på snøen? v/ Erik Østli

21:00 –                 Middag

 

21. okt

07:00                    Frokost

08:30 -09:00     Oppdateringer i reglementet v/ Tore Bøygard

09:00-09:45      TD2, rennjury, operativ rennjury og TDs veileder/ Arne Horten

09:45-10:15      Caser til diskusjon v/ Hans Peter Olsen  Case 1 Case 2 Case 3 Case 4

10:15-10:30        Pause

10:30-11:30        Hvordan løfte nasjonale arrangement med enkle grep? v/Jon Kristian Svaland

Oppsummering av konferansen v/ Tore Bøygard

11:30-12:30         Lunsj

12:30-15:00        Arrangør og TDer jobber sammen