LISENSTYPER

LisenserGyldighetsperiodePris
Ordinær lisens1. mai – 30. april350
Utvidet lisens1. mai – 30. april850
EngangslisensEn konkurranse100

Ordinær og utvidet lisens gjelder for en hel sesong (1. mai – 30. april hvert år). Engangslisens er for de som ikke løser ordinær eller utvidet lisens og gjelder kun for deltagelse i en konkurranse. Alle utøvere over 13 år må ha en gyldig lisens før de kan få utdelt startnummer til en konkurranse.

Hva er forskjellen på ordinær og utvidet lisens?

Den store forskjellen mellom ordinær og utvidet lisens er knyttet til ventetiden for oppstart av behandling. For de utøvere der rask behandling er av stor betydning, anbefales det at man tegner utvidet lisensforsikring. Alle lisensene inneholder Idrettens Skadetelefon, som gir profesjonell og effektiv hjelp gjennom hele skadeperioden og klare tilbakemeldinger i forhold til dekning og behandlingsalternativer.

Detaljer om dekningsgraden i de forskjellige lisensene kan du lese om lengre ned på siden.

BETALING OG ETABLERING AV SKISKYTTERLISENS

Alle utøvere som løste ordinær eller utvidet lisens forrige sesong får automatisk tilsendt faktura på ny skiskytterlisens første uken av Mai hvert år. Ta kontakt med din klubb om du skal løse skiskytterlisens for første gang, så bistår de deg i opprettelsen.

Er jeg forsikret mellom 1. Mai og jeg får ny faktura?

Alle utøvere som løste ordinær eller utvidet lisens forrige sesong har gyldig lisens frem til det blir sendt ut faktura for ny sesong.

Hvordan kan jeg sjekke om jeg har betalt lisens?

Du kan til en hver tid logge inn på minidrett.no for å sjekke din lisensstatus og eventuelt betale for en ny sesong.

STATUS LISENSINNBETALINGER

Her finner du alle som har betalt lisens for sesongen 2022/2023 (01.05.22 – 30.04.23). Her kan arrangører finne alle som er startberettiget i klasse 13 eller eldre og klubbene kan se hvem av sine løpere som har betalt. Lisensen for sesongen 2022/2023 er gyldig til 30.4.2023.

Siden vil bli oppdatert en gang i uken, slik at det vil være løpere som har betalt, men som ikke vil bli å finne på listen før neste oppdatering. Er det opplysninger i listen som er feil eller som mangler, vennligst gi beskjed til nssf@skiskyting.no

FREMGANGSMÅTE VED SKADE

Norges Skiskytterforbund benytter Idrettens Skadetelefon og Gjensidige som leverandør av lisensforsikring. Melding av skade gjøres på følgende måte:

  1. Meld skaden til Idrettens Skadetelefon og Gjensidige
    Er du under 18 år, må skademeldingen fylles ut av foresatte.
  2. Idrettens Skadetelefon kontakter deg for å avklare om skaden er dekket og informerer om videre saksgang.
  3. Idrettens Skadetelefonen kontakter deg for bestilling av utredning/behandling.

For at du skal ha krav på erstatning, må all behandling bestilles via Idrettens Skadetelefon.
Ved akutte skader som medfører risiko for liv og helse, henvend deg direkte til legevakten på telefon 116 117.

Ved spørsmål ring Idrettens Skadetelefon på tlf. 987 02 033 (åpent alle dager kl. 9-21).

SPØRSMÅL?

Spørsmål om lisensordnignen rettes til Stig Flatebø, tlf: 959 66 218 eller stig.flatebo@skiskyting.no.

DEKNNINGEN I DE FORSKJELLIGE LISENSENE

Oppstart utredning / behandlingOrdinær- og EngangsforsikringUtvidet forsikring
Selskapet godkjenner/bestiller utredningså raskt som mulig etter skade er meldt elektronisk*)
Selskapet godkjenner/bestiller behandlingetter 60 dager ventetid fra skade er meldt elektroniskså raskt som mulig etter skade er meldt elektronisk
*) Normalt vil det gå en-tre dager før saken starter.

Utredning og behandling av akutt ulykkesskade/idrettsskade

Dekning (beløp angitt i kroner)EngangOrdinær og
Utvidet
Egenandel
Idrettens skadetelefon
Meld skaden elektronisk på www.gjensidige.no eller www.Idrettshelse.no
JAJA
5.1.1Godkjent utredning/behandling
Godkjent utredning /behandling av offentlig godkjent behandler, offentlig og privat lege/sykehus. Bildediagnostikk.
8 00015 0001 000
5.1.2Operasjon utført av offentlig godkjent behandler.
Ortose foreskrevet av godkjent behandler.
15 000100 0001 000
5.1.3Godkjent behandling etter operasjon
Godkjent behandling av offentlig godkjent behandler, offentlig og privat lege/sykehus. Styrke- og funksjonstest.
10 00040 0001 000
5.1.4Tannskader25 00050 0001 000
5.1.6Reiseutgifter
Dekker reiseutgifter for en foresatt for barn under 18 år/ledsager av
medisinske grunner uansett alder.
6 0001 000
5.1.7Ansvar3 000 0003 000 0001 000
5.1.8Spiseforstyrrelse25 0001 000
5.1.9Psykologisk førstehjelp/krisehjelp (per 12 måneders periode)Inntil 10 timerInntil 10 timerIngen

Dekning ved varig medisinsk invaliditet og dødsfall som følge av ulykkesskade/idrettsskade

Dekning (beløp angitt i kroner)Forsikringssum
5.2Erstatning ved ulykkes dødsfall100 000
5.3Erstatning ved 100% varig medisinsk invaliditet
Erstatningen reduseres ved lavere invaliditetsgrad.
Medisinsk invaliditetsgrad under 10 % gir ikke erstatning.
400 000

Fullstendige forsikringsvilkår finnes her: https://www.gjensidige.no/privat/meld-skade/idrettsforsikring