Forbundet utnevner 2 TD’er til alle NM, HL og Norgescup.

Ved Bama Skiskytterfestival og LM utnevner forbundet minst en av to TD’er, og krets oppnevner øvrig.

Teknisk delegerte skal rettlede og være forbundets utstrakte hånd, bistå arrangøren i forbindelse med arrangementet, samt påse at konkurransene blir gjennomført i henhold til NSSF konkurransereglement. En av TD’ene er leder av rennjuryen. Forbundet og arrangøren dekker kostnadene for en TD hver.

Nivåer

Nasjonalt opererer vi med to nivåer på Teknisk Delegerte:

  • Nasjonal TD
  • Krets TD

Nasjonal TD oppnevnes av forbundet på nasjonale arrangementer. Krets TD kan utføre oppdrag på renn i samme krets og region.

Internasjonalt har IBU to nivåer med dommere. For å kunne bli internasjonal dommer må man ha nasjonal erfaring som teknisk delegert på nasjonalt nivå.

  • Technical Delegate
  • International Referee

Ressurser

TD rapporteringsskjema

Konkurransereglement

Veileder for Teknisk delegerte 2017-18

Etiske retningslinjer

Måleskjema for reklamelogoer, se reklamebestemmelsene for riktige mål