Forbundet utnevner 2 TD2ere til alle NM, HL og Norges Cup og Bama Skiskytterfestivalene. LM utnevner forbundet minst en av to TDer, den andre TDen kan være en TD1 som ønsker å bli TD2 på sikt.

TD skal rettlede og være forbundets utstrakte hånd, bistå arrangøren i forbindelse med arrangementet, samt påse at konkurransene blir gjennomført i henhold til NSSF konkurransereglement. En av TDene er leder av rennjuryen. Forbundet og arrangøren dekker kostnadene for en TD hver.

TD1 kan være TD på kretsrenn og andre lokale renn.


TD2 samling 20.-21. april 2012