ALLEMED er et gratis verktøy som skal gjøre det lettere for idrettslag å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet, uavhengig av familiens økonomi. ALLEMED er utviklet med ønske om å øke kunnskap om utenforskap som følge av fattigdom blant barn og unge og øke inkluderingen av disse barna. Verktøyet vil også gi en konkret måte å jobbe med temaet og finne løsninger som fungerer for hvert enkelt idrettslag.

Klubben trenger å sette av 1 time og er for styret i klubben, trenere/lagledere og evt andre som har en sentral rolle i klubben og dens utvikling. Les mer om ALLEMED her.

Skrevet av Ida Reistad den 16. feb 2021