ADNO er i gang med å holde foredrag via nettet. Tilbakemeldingene på dette så langt er svært positive. Dersom grupper i deres idrettslag, utøvere, trenere eller ledere har behov for foredrag er det bare å ta kontakt med Siri Bynke i ADNO. Det er mulig å tilpasse innhold og form, og justeres til både store og små grupper.

Kontakt: Siri Bynke i ADNO siri.bynke@antidoping.no

TRENERWEBINAR 23. OG 28.APRIL

ADNO tester ut webinar for trenere, og starter med en grunnleggende innføring i antidoping i et trenerperspektiv. Foredraget har en varighet på ca. 30min, og tar for seg hvem som bruker doping i norsk idrett i dag, motivasjon for bruk, konsekvenser, risikofaktorer, beskyttelsesfaktorer og hvilke verktøy idretten kan ta i bruk. Webinaret passer for ALLE som er trenere i idretten, og avholdes to ganger. Lav terskel for å være med her – benytt sjansen!

DOPINGVARSEL-KAMPANJE – HJELP Å DELE

ADNO har lansert en ny kampanje for å øke oppmerksomheten omkring varslingskanalen Dopingvarsel. Varsling og tips har vist seg å være viktig for å avdekke doping de siste årene, og i arbeidet for en ren idrett er det viktig at utøvere, ledere og andre i norsk idrett er klar over at denne tjenesten finnes. Vi setter pris på om dere som idrettslag vil være med på å dele denne kampanjen i egne sosiale medie-kanaler – og det er en måte å vise at vi spiller på lag for en ren idrett.

Mer info og lenke her: https://www.antidoping.no/nyheter/lanserer-kampanje-for-dopingvarsel

EFFEKTIV OPPLÆRING VIA WEB

Vi minner om at e-læringsprogrammet Ren Utøver gir grunnleggende antidopingopplæring. I en tid med lite aktiv idrett er det kanskje en perfekt tid å utfordre deres utøvere, trenere og ledere til å gjennomføre programmet. Sjekk ut www.renutover.no

Har dere ytterligere spørsmål eller innspill til hvordan vi kan jobbe med antidoping i din idrett i koronatid, er dere velkommen til å ta kontakt med ADNO.

Skrevet av Emilie Nordskar den 22. apr 2020