Idrettens behov for gjenåpning
Norges idrettsforbund har denne uken sendt brev til statsminister Erna Solberg vedrørende idrettens behov for gjenåpning. Brevet er også adressert til kulturminister Abid Q. Raja, Helse- og omsorgsminster Bent Høie, helsedirektør Bjørn Gulvog og direktør ved FHI, Camilla Stoltenberg.

I brevet viser Norges Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) til den siste tids dialog med regjeringen og helsemyndighetene om idrettens utfordringer knyttet til smittevernsrestriksjoner.

Hele brevet til kan du lese her…

Informasjon om Hovedlandsrennet 2021 og NM for Junior og Ungdom kan dere lese mer om her:
NM for Junior og Ungdom utsettes inntil videre
Hovedlandsrennet 2021 avlyses

 

Skrevet av Christian Gedde-Dahl den 12. feb 2021