– Uendrede retningslinjer gjør dessverre at mange aktive skiskyttere vil få et redusert konkurransetilbud på nasjonalt nivå også i januar. Det er få eller ingen arrangementer som forblir uberørt av tiltakene, og smittevernarbeidet vil stå sentralt i alle ledd hele sesongen. Arrangører må ha tett dialog med lokale helsemyndigheter. Når det gjelder begrensning på deltagelse basert på geografi, må man bruke sunn fornuft. Vi ønsker å oppfordre til mest mulig lokal aktivitet, samtidig som idretten fortsetter å bidra i den nasjonale dugnaden og følger nasjonale og lokale råd angående arrangement og innenlandsreiser, sier generalsekretær i Norges Skiskytterforbund, Morten Djupvik.

Lokale arrangementer

Norske myndigheter anbefaler å unngå alle unødvendige reiser, også innenlands. Konkurranser må derfor i hovedsak gjennomføres på lokalt nivå. NSSF har bevilget penger til kretsene for å stimulere til flere lokale arrangementer denne sesongen.

NSSF anbefaler at man kun deltar i konkurranser innenfor en reiseavstand fra eget bosted hvor man ikke trenger å overnatte for å konkurrere en rennhelg. Arrangør må ha tett dialog med lokale helsemyndigheter. De som er på hytte skal unngå kontakt med lokalbefolkningen og anbefales derfor ikke å konkurrere «lokalt rundt hytta».

Publikum er ikke tillatt på noen skiskytterarrangementer, det er derfor kun utøvere og helt nødvendig støtteapparat som kan reise til skiskytterarrangementer denne sesongen!

Alle arrangementer må gjennomføres i henhold til vår koronaveileder: https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/arrangement/

Lerøy Cup

Lerøy Cup gjennomføres med de samme deltagerbegrensingene som perioden før jul. Det betyr at det kun gjennomføres konkurranse i en seniorklasse med det samme toppidrettskravet som var oppgitt i november og at det er de samme utøverne som får konkurrere. Øvrige utøvere må konkurrere på lokale renn.

Dersom nasjonale retningslinjer skulle endre seg før gjennomføring av Lerøy Cup 4 på Brumunddal, vil NSSF og arrangør forsøke å tilpasse arrangementet til å også inkludere eventuelt flere deltagere om det blir tillatt. Hvis/når nasjonale retningslinjer endrer seg vil NSSF forsøke å sette inn ekstra konkurranser for de gruppene som så langt ikke har fått lov til å konkurrere på nasjonalt nivå.

Utøvere som var påmeldt ett av rennene på Geilo blir automatisk påmeldt begge rennene. Utøvere som er kvalifiserte, men ikke automatisk påmeldt bes sende e-post til nssf@skiskyting.no

Innskyting gjennomføres kretsvis da ordningen med tildeling av innskytingsskiver til team var et prøveprosjekt på de to rennene.

Siden ikke alle får anledning til å delta vil ikke rennene i januar heller inkluderes i en sammenlagtliste for norgescup.

Øvrige retningslinjer blir som kommunisert i november: https://skiskyting.no/nyheter/oppdatering-arrangementer-for-jul/

Periodisering og videre informasjon

Som tidligere kommunisert har vi delt opp sesongen i fire perioder der vi legger opp til felles beslutninger for periodene. Dette er gjort for å skape mer forutsigbarhet for utøvere, lagledere, trenere og arrangører.

Periode 1
13. november 2020 – 31. desember 2020
Kunngjøres 13. november 2020
Lerøy Cup 1 Geilo og Lerøy Cup 2 Geilo

Periode 2
1. januar 2021 – 1. februar 2021
Kunngjøres 15. desember 2020
Lerøy Cup Lygna og Lerøy Cup Brumunddal

Periode 3
1. februar 2021 – 1. mars 2021
Kunngjøres 18. januar 2021
Lerøy Cup Os i Østerdalen

Periode 4
1. mars 2021 – 30. april 2021
Kunngjøres 15. februar 2021
Hovedlandsrennet, NM for Junior og Ungdom, NM Senior og Lerøy Cup Finaler

Avgjørelser kan bli tatt før også om det er forutsetninger som tilsier det. Det vil da bli informert fortløpende. Dette betyr ingen garanti for gjennomføringen av arrangementet da retningslinjer kan endre seg på få dagers varsel.

Skrevet av Christian Gedde-Dahl den 15. des 2020