Teknisk komité (TK) har behandlet en sak om deltagerbegrensning ifm ASKO Cup på Geilo.

I reglementet for finalen for klassene K17-22 år har det vært deltagerbegrensning for de 30 beste pr klasse.
Innspillene har blitt vurdert av Teknisk komité og TK har vedtatt følgende:

ASKO Cup finale for klassene K/M 17 år – 20-22 år åpnes opp for alle og vedtaket gjelder for ASKO Cup på Geilo 6. april 2024.

Etter NM vil TK vurdere flere saker og en av disse er konseptet ASKO Cup finale for fremtiden.
NSSF vil også gjøre oppmerksom på at alle utøvere K/M 17 år og eldre kan gå NM sprinten fredag og NM stafetten søndag, hvis man ønsker det. Begge konkurransene sendes direkte på NRK.

Teknisk komité har også behandlet en sak om fluorverdier for NM Geilo og etter innspill fra organisasjonen har vi justert fluorverdiene til under 1,0 før start og under 1,8 etter mål. Årsaken til dette er at vi ønsker å teste ut denne varianten før neste sesongs metode blir vedtatt av TK.
Saken er oppdatert på arrangørens hjemmeside. Begrunnelsen for avgjørelsen er at fluor skitest så langt i år har vist at de som renser skiene sine er under 1,0 og da mener TK at det er fornuftig at denne verdien står, før start. Årsaken til at verdien er under 1,8 etter målgang er at man tar ut marginer for disk ved f.eks smitte av fluor hvis noen andre har gått på ski / gammel snø blir gjenbrukt fra i fjor, samt at IBU har gult kort på verdien frem til 1,8. Dette er også de samme verdiene som langrenn bruker.

Hvis du har innspill til andre saker du mener TK bør se på, send en e-post til vegar@skiskyting.no. TK tar imot innspill hele året, men normal prosedyre er at alle slike saker blir behandlet i etterkant av en sesong, slik at de to sakene over her er et unntak av normal praksis.

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 22. mar 2024