Norges Skiskytterforbund har laget en mal «bekreftelse av medlemskap i klubb»

Denne malen kan alle skiskytterklubber benytte hvis dere ikke har andre måter å bekrefte et medlemskap på i deres klubb.
Malen er godkjent av Politidirektoratet 3. nov 2021.

Det er mange som søker politiet om tillatelse til å låne våpen eller erverv av våpen (kjøp av våpen) i disse dager. Da kreves det blant annet at det skal legges ved dokumentasjon på medlemskap i en skiskytterklubb.

Klikk på linken under og se på høyre side, der vil dere finne skjemaet under Søknad og skjema

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 03. nov 2021