Sammen med Norges Skiforbund inviterer vi til dagsamling for syns- og bevegelseshemmede i Trondheim.

Vi vil etter beste evne tilrettelegge for utlån av utstyr innenfor gjeldende smittevernsregler. Dette kan være rulleski eller piggekjelker. Egen hjelm må medbringes, det er obligatorisk med hjelm både under pigging i kjelke/rullestol eller på rulleski.

For nybegynnere på rulleski anbefaler vi kne og albuebeskyttere samt skihansker som bør benyttes av alle. For synshemmede som trenger ledsager i aktiviteten vil vi være behjelpelige med å prøve å skaffe ledsager, men kan dessverre ikke love dette 100%.

Behov for både utstyr og ledsager må meldes i påmeldingssskjema.

Granåsen, Trondheim torsdag 15. oktober 2020
Tidspunkt: 16:00 -20:00
Program for samlingen:
16:00-17:30 – Pigging/rulleskiøkt med mulighet for skyting
17:30 – 19:00 – Matpause med informasjon/spørsmål
19:00 – 20:00 – Basisøkt

Alder: fra 10 år og eldre – ingen krav til egenferdighet. Skiskyting vil har med utstyr som både lydgevær for synshemmede og gevær med litt mer lyd i for bevegelseshemmede.

Påmeldingsfrist 5. oktober
Påmeldinsklink: https://response.questback.com/norgesskiforbund/kaesenlhat

Husk: Ta vare på både deg selv og de rundt deg; Hold avstand og vask hendene ofte og riktig.

Har du spørsmål tilknyttet disse samlingene – ta kontakt med Jens Schjerven på e-post; jens.schjerven@skiskyting.no 

Skrevet av Emilie Nordskar den 01. okt 2020