Merk at Norges Skiskytterforbund har en samarbeidsavtale med JAKTIA og Schou AS. 

Vi understreker at alle våre analyser viser at de tekniske ferdighetene til skiskytteren er det avgjørende for å bli en elite-skiskytter. Men, for å hente de siste marginene, når de tekniske ferdighetene nærmer seg et godt høyt nasjonalt nivå, kan det være lurt at klubb eller team går sammen for å finne optimal ammunisjon til utøverne sine våpen.

Det skal være gøy å teste hvilken lot som går best i hvert våpen. Ta deg god tid, ha med godt humør og sett gjerne litt god musikk på anlegget!

Norges Skiskytterforbund har jobbet sammen med Jaktia og Megalink for å få det gamle testsenteret på Kløfta i gang igjen og testsenteret er nå klart med to betongrør, blinker fra Megalink med tilhørende ammunisjonstestmodus og to bukker slik at man kan teste to våpen samtidig. Kontakt vår samarbeidspartner Jaktia på testsenter@jaktia.no for å bestille time og assistanse.

Før man blir junior

Før junioralder er vår oppfordring at utøvere og foreldre bør konsentrere seg om å utvikle basis skyteferdigheter og ikke fokusere for mye på ammunisjonstesting. En årlig sjekk hos godkjent børsemaker er uansett anbefalt som et minimum for å undersøke at våpenet fungerer som det skal. Vi har beskrevet vedlikeholds- og sjekkpunktanbefalinger i en slik årlig sjekk til slutt i denne artikkelen.

«Helt lik» ammunisjon oppfører seg ulikt

Materialteknologi er et fascinerende felt. På akkurat samme måte som at alle snøfnugg er forskjellige, klarer ikke produsenter å lage helt like kopier av utstyret de lager hver gang. Det gjør at vi har små variasjoner i produksjonen av ammunisjon fra produksjonsserie til produksjonsserie. Disse seriene produseres i størrelser på 10 – 20.000 skudd og markeres med det som heter lot. nummer. Hver lot. med ammunisjon presterer litt forskjellig i ulike våpen og Norges Skiskytterforbund har lang erfaring med testing for å luke ut lot. nummer som sannsynligvis ikke går godt i en børse.

Fremgangsmåte for ammunisjonstest av skiskyttervåpen

Slik gjør du:

Man kan bare regne seg frem til en sannsynlighet for at en lot. er god eller dårlig for et våpen. Det er et tidsaspekt ved testingen som begrenser hvor sikre resultatene kan bli, og det er lite hensiktsmessig å skyte ut alle skuddene i en lot. for å finne ut om det var noen som ikke gikk så bra.

Vi er ikke nødvendigvis ute etter å finne den absolutt beste lot.-en, men heller luke ut de som sannsynligvis vil prestere mindre godt. Det fine er at stort sett alle finner ammunisjon som passer sitt våpen, med mindre løpet er helt slitt. Det krever bare litt arbeid. Her er et eksempel på fremgangsmåte:

 • De aller fleste selgere av ammunisjon vil kunne selge 100-500 skudd av hver lot. til en klubb. En klubb kan da kjøpe 5-10 loter eller så mange skudd og loter som er nødvendig avhengig av antall utøvere. Når man er ferdigtestet kan man bestille mer av de lotene som passer best til utøverne sine våpen.
 • Det er viktig å få vite hvor mange skudd av hver lot. som er på leverandørens lager, og om det kan holdes på lager til testen er ferdig.
 • En ansvarlig fra klubben samler inn våpnene til utøverne og skyter gjennom alle lotene to ganger i hvert våpen. Det er viktig at alle våpnene er nypusset og i orden. Dette for at testingen ikke skal bli vanskeliggjort av diskusjoner om våpenets tilstand.
 • Det mest relevante resultatet får man ved å teste våpenet spent fast i stokken (ikke kun løpet i blokk) fordi det er slik vi skyter med børsa i konkurranse og det er svært viktig at man skyter med samme tiltrekningskraft som man skyter med i konkurranse (vi anbefaler moment på 5 Nm). Det skal normalt være likt moment på begge skruene på skiskyttervåpen.
 • Vi anbefaler 2 x 10 skudd av hver i hvert våpen og eventuelt en siste «finalerunde» med de beste lotene. Vi anbefaler også at man ikke skyter samme loten direkte, men skyter gjennom alle lotene først en gang før man repeterer runden for å unngå systematiske feilkilder.
 • Det bør være en som er vant til å skyte som skyter gjennom testen fordi avtrekket er spesielt viktig. Vi får 3-4 mm dårligere spredning når vi bevisst gjennomfører med napp-avtrekk enn når vi trekker rett bakover uten å holde i pistolgrepet.
 • Når man da har testet alle lotene i alle våpen og notert ned diameterspredning (største diameter fra ytterkant til ytterkant av treffpunkt) som eks. Megalink-systemet gir ut automatisk, får man et godt bilde både på hvilke loter som passer til hvert våpen og generell tilstand på våpenet.

Sportssjef Per Arne Botnan fornøyd med fjorårets ammunisjonstesting.

 

Et skjema (se eksempel under) kan fungere som mal for testingen. I eksempelet under går lot. nummer 5 godt i begge våpen. Børse nr. 1 kan velge mellom 2, 5 og 6 og børse 2 kan velge mellom 3, 5, 7 og 8. Et snitt av hele runde 1 og 2 vil kunne fortelle noe om kvaliteten på løpet til hver utøver.

SE VIDEO: Vår børsemaker Lars Axel Nygård forklarer


Årlig våpensjekk hos godkjent børsemaker

Det kan være lurt å legge ved en liste over de viktigste sjekkpunktene når man leverer våpenet til en årlig sjekk hos børsemaker. Det må være en godkjent børsemaker som gjør våpentekniske undersøkelser og service med hensyn til kvalifikasjoner og om noe galt skulle skje.

De vanligste feilene på skiskyttervåpen, som en børsemaker bør undersøke, er:

 • Dødknepp på siktet
 • Rustne og for løse skjefteskruer
 • Sprekk i hylsen for låsekulene i sluttstykket.
 • Skader i, eller slitasje av løpet (som ses i sammenheng med ammunisjonstester). Det er mulig å bytte løp uten å måtte kjøpe helt ny mekanisme.
 • At avtrekket er justert riktig, uten slep og med riktig vekt (>0,5 kg).
 • Sprekker i skjeftet (evt. bedding for stabilitet, styrke og presisjon)
 • Blyavleiringer i løp (som følge av dårlig pussing).

Gode vedlikeholdsrutiner er svært viktig for presisjon!

Her er en kort beskrivelse av puss:

 1. Renseolje på bronsebørste 3 ganger gjennom løpet. Skru av bronsebørsten i enden og sett den på igjen for å kun føre den en vei gjennom løpet, mest for å øke levelengden til bronsebørsten.
 2. Renseolje på pussefille 2-3 ganger.
 3. Tørr pussefille gjennom løpet om det skal skytes med innen kort tid. Ellers en smøreolje om det skal stå noen dager. Deretter tørr pussefille før bruk.
 4. Sjekk og tørk skruer og deler for fukt, unngå rust ved å tørke og smøre
Skrevet av Emilie Nordskar den 19. mai 2021