Disse stiftelsene har ekstra tildeling i forbindelse med koronasituasjonen:

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest

Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest har opprettet et ekstraordinært koronafond på 100 millioner kroner for å kunne støtte lag og foreninger på Vestlandet som vil tape penger eller gå glipp av inntekter som følge av koronaepidemien.

Tildelingskriterier og søknadsfrist vil bli offentliggjort senere.

Les mer her.

Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen utlyser en ekstraordinær tilskuddsordning på 15 millioner kroner i forbindelse med koronasituasjonen.

Dette gis det støtte til:

Strakstiltak, utstyr eller andre tiltak som bidrar til å redusere de negative konsekvensene av koronatiltakene for sårbare grupper (eksempelvis mennesker med funksjonsnedsettelse, fysisk sykdom, psykisk sykdom, mennesker med innvandrerbakgrunn, mennesker med lav betalingsevne, mennesker med rusutfordringer etc).

Rekruttering, opplæring, organisering og ivaretagelse av frivillige som gjør en ekstra innsats i forbindelse med koronautbruddet.

Løpende søknadsfrist.

Les mer her.

Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam har opprettet et ekstraprogram på 20 millioner kroner i forbindelse med koronasituasjonen.

Søker kan søke om støtte til tidsavgrensede, koronarelaterte tiltak som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. For eksempel digitalisering av eksisterende tiltak, utvikling/oppbemanning av chatte- eller telefontjenester, praktisk hjelp for spesifikke grupper eller informasjonsprosjekter.

Prosjektet må rette seg mot sårbare og utsatte grupper (eksempelvis mennesker med funksjonsnedsettelse, fysisk sykdom, psykisk sykdom, mennesker med innvandrerbakgrunn, mennesker med lav betalingsevne, mennesker med rusutfordringer etc).

NIF kan kun sende inn fem søknader og vil prioritere prosjekter som favner bredt ut. NIF oppfordrer dermed særforbund til å søke, og prioriterer disse.

Søker kan søke om mellom 50.000 og 200.000 kroner.

Løpende søknadsfrist.

Prosjektet må starte opp før 31. mai 2020 og avsluttes innen 31. desember i 2020.

Ta kontakt med NIF ved line.hurrod@idrettsforbundet.no for å bli opprettet som søker.

Les mer her.

Skrevet av Emilie Nordskar den 30. mar 2020