Det er fortsatt flere usikkerhetsmomenter, selv om myndighetenes restriksjoner nå åpnet noe. Det vil komme ytterligere endringer om det skulle bli nødvendig.

Ansamling av personer

Per nå er det lov å samle 600 personer i tillegg til nødvendige funksjonærer. Disse 600 må fordeles på tre grupper hvor hver er maks 200 personer. Disse gruppene må holde minimum 2 meters avstand til hverandre en hver tid.

Gruppene disponeres slik:

  • Inntil 200 Utøvere
  • Inntil 200 Lagledere/trenere
  • Inntil 200 Smørere/andre

Gruppene for utøvere og lagledere/trenere byttes ut gjennom dagen. Smøregruppen forblir konstant.

REGELENDERINGER

Dersom situasjonen endrer seg kan det komme ytterligere justeringer i samarbeid mellom TD, NSSF og arrangør. Dette offentliggjøres i oppdatert innbydelse, arrangementets nettside og på lagledermøtet.

Premiering:

Seremonier ansamler folk unødvendig, derfor blir det følgende justeringer:
Kun premiere topp 3 i Lerøy Cup.
Alle utøvere gis deltagerpremie på HL sprint, ellers premieres kun topp 3.
Arrangør kan dele ut deltagerpremier om ønskelig.
Kravet om at 50% av startkontingenten benyttes til premier frafalles.

Andre og tredjekontroll:

Det åpnes for at skytebane og strafferunde kun bemannes med en kontroll rent fysisk, og resten avgjøres med videodømming. Dette reduserer behovet for funksjonærer på standplass.

Begrense adgang for 17-19 år å melde seg opp i junior/senior:

17-19 årsklassene kan ikke melde seg opp i klasse 20-22 eller senior sesongen 2020-21.

Treningsdag:

Det skal ikke avholdes treningsdag med åpen skytebane.. Arrangør skal holde løypenettet merket og åpent for inspeksjon dagen før rennstart.

Oppheng av lister:

Krav om oppslag av uoffisielle lister frafalles. Speaker melder protestfrist. Listene er da tilgjengelig på EQ Timing for protester.

ENDRINGER I TERMINLISTEN

Oppdatert terminliste finnes her: https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/terminliste/

Sesongstart Skiskyting – Sjusjøen:

Fellesstart Menn Heat-B endres til kort-normal.

Lerøy Cup 1 senior – Geilo:

Fellesstart erstattes med kort normal.

Lerøy Cup 2 senior, Lerøy Cup 1 junior – Lygna:

Ingen endringer.

Lerøy Cup 3 senior, Lerøy Cup 2 junior, Lerøy Cup 1 ungdom – Markane:

Fredag: Sprint Junior og Senior
Lørdag: Sprint Ungdom, Junior og Senior
Søndag: Sprint Ungdom

Lerøy Cup 4 senior, Lerøy Cup 3 junior, Lerøy Cup 2 ungdom – Brumunddal:

Fredag: Kort normal Junior og Senior
Lørdag: Sprint Ungdom, Junior og Senior
Søndag: Kort normal Ungdom

Lerøy Cup 5 senior, Lerøy Cup 4 junior, Lerøy Cup 3 ungdom – Os i Østerdalen:

Fredag: Kort normal Junior og Senior
Lørdag: Sprint Ungdom, Junior og Senior
Søndag: Kort normal Ungdom

Normal-rennene blir ikke NM-øvelse som opprinnelig oppnevnt.
Mix-stafett og stafett-duo utgår.

Hovedlandsrennet:

Opprettholdes som planlagt.

NM for junior og ungdom, Lerøy Cup 6 senior, Lerøy Cup 5 junior, Lerøy Cup 4 ungdom:

Fredag: Normal
Lørdag: Sprint
Søndag: Stafett for ungdom og junior

Det åpnes for å fjerne seniorklassene på NM for junior og ungdom som uansett ikke kan
konkurrere søndag. Dette er ikke endelig bestemt og vil avgjøres etter ytterligere vurderinger rundt alternative konkurranser for senior.

NM senior / Lerøy Cup 7 senior og Lerøy Cup-finale for junior og ungdom:

Opprettholdes som planlagt.

Skrevet av Christian Gedde-Dahl den 02. okt 2020