Styret i Norges Skiskytterforbund vedtok 19. september 2021 følgende

Styret vedtar at totalforbudet mot bruk av fluor for utøveren til og med 16 år opprettholdes slik som det har vært praktisert de foregående sesongene.

For utøvere over 16 år år følger NSSF de regler (IBU Event and Competition Rules) og retningslinjer som gjelder internasjonalt. Eventuelle fluorkontroller vurderes fortløpende i henhold til de testmetoder som er tilgjengelig.

I IBU Event and Competition Rules står det følgende:

It is forbidden to possess, apply, use, sell, give-out or trade any products containing C8 fluorcarbons / PFOA* at all IBU events.

* EU/ECHA regulations define spesific substances which are restricted in the REGULATION (EU) 2019/1021 (in conjunction with Regulation (EC) 1907/2006 REACH-regulation*). IBU has adopted this definition and reference to C8 fluorcarbons/PFOA prohibitions is intended only to represent the EU / ECHA regulations. Substances which comply with the EU /ECHA regulations are allowed at IBU events.

Det betyr at for de som går i K/M 17 år kan man smøre ski med smurning som inneholder fluor, men det er ikke tillatt å smøre med produkter som har C8-binding.

Produkter som er produsert før juli 2020 kan inneholde fluor som har over lovlige PFOA-verdier/C8-binding.

Produkter som er produsert etter juli 2020 skal være innenfor reglementet.


Skrevet av Vegar Rolfsrud den 13. jan 2022