Ved å gå inn på minidrett.no/trener kan du godkjenne attester fra trenere i din klubb. Gjennom å godkjenne trenere som har tatt Trenerattesten, får idrettslaget ditt full oversikt over hvilke trenere som har fullført attesten og fremvist politiattest.

Når en trener tar Trenerattesten, kobler treneren seg til én eller flere klubber. For å sikre at en trener faktisk hører til gjeldende klubb, må klubben godkjenne denne tilknytningen. Leder og medlemsansvarlig har tilgang til og se og administrere alle trenere og forespørsler tilknyttet klubben.

Per i dag har vi 29 trenere med godkjent trenerattest. Vi oppfordrer alle trenere til å ta Trenerattesten, og at klubbene videre godkjenner disse.

Skrevet av Malin Jøranli den 01. jun 2022