Nytt av året er at det blir felles fluorfri smøring av ski til alle deltagere. Arrangør Østre Toten Skilag sendte forslag om et slikt opplegg til Norges Skiskytterforbund 2. desember 2019. Hele 14 av 16 kretser støttet opp under et slikt forslag. Teknisk komité i Norges Skiskytterforbund vedtok forslaget om felles fluorfri smøring på Hovedlandsrennet 2020, den 11. desember 2019.

Sju leverandører fikk mulighet til å sende inn tilbud på fluorfri smøring, og Østre Toten Skilag valgte Swix som leverandør. Arrangøren organiserer selve smøringen, med god hjelp fra alle skiskytterkretsene.

Etter endt sesong, vil Teknisk komité evaluere opplegget knyttet til fluorfri smøring under HL 2020.

Mer informasjon om felles smøring og gjennomføring, finner du her.

Arrangørens hjemmeside besøker du her.

Skrevet av Emilie Nordskar den 10. feb 2020