Forbudet blir innført med forutsetning om at testapparat er utviklet og tilstrekkelig testet. Det allerede innførte forbudet i klassene 16 år og yngre består.

NSSF poengterer at det er viktig å fortsette med holdningsskapende arbeid, og at vi fortsatt har fokus på våre smørevettregler.

Vi vil derfor presisere at smøre-vett er like viktig som tidligere. Smør ski i godt ventilerte rom, bruk lange armer, hansker og egnet ansiktsmaske. Ikke spis og drikk i smøreboden og sørg for å holdet det ryddig og rent der det smøres ski.

 

Skrevet av Emilie Nordskar den 20. okt 2020