Forsvaret og Norges Idrettsforbund og Olympiske og Paralympiske komité (NIF) inngikk 1. februar 2005 en samarbeidsavtale som gir toppidrettsutøvere mulighet til å bli fritatt for førstegangstjeneste i Forsvaret.

Kriterier for å kvalifisere til fritak

De formelle kravene for å kvalifisere til fritak av førstegangstjenesten for skiskyttere, er at én av disse kriteriene under må være oppfylt i en av de to siste sesongene (på grunn av den spesielle situasjonen i år ser vi litt ekstra på sesongen før det også):

  • Utøver er på forbundslag eller på et nivå som defineres som «morgendagens utøver» i henhold til Olympiatoppens definisjon – Morgendagens toppidrettsutøvere er utøvere som driver omfattende trening og forberedelser gjennom en langsiktig progresjonsplan som kan føre fram til internasjonale toppresultater.
  • Internasjonal representasjon
  • Medalje i NM (rulleski-NM teller ikke)
  • Topp 10-resultat totalt i norgescup

Kriteriene for fritak er satt i dialog med Olympiatoppen og det er toppidrettsutøvere på det høyeste nivå nasjonalt som gis fritak. Dette i henhold til den myndighet som er gitt Olympiatoppen gjennom samarbeidsavtalen med vernepliktsverket.

Utøvere som er innenfor de «harde» kriteriene som medalje i NM, topp 10 totalt i NC, har representert internasjonalt eller er på forbundslag kan gå direkte til søkerportalen.

Faller du utenfor kriteriene?

Vi anbefaler de som er utenfor disse kriteriene, men som kan regnes som en «morgendagens utøver», å sende et kort motivasjonsbrev og legge ved en idretts-CV (med kriteriene over i mente) til harri@skiskyting.no og Olympiatoppens saksbehandler Jan Wojtaszek jan.wojtaszek@olympiatoppen.no før du legger inn en søknad via portalen til Olympiatoppen. Denne forhåndsforespørselen må være sendt inn senest tre (3) måneder før oppmøte første dag.

Etter at forhåndssøknaden er vurdert søker du formelt via Olympiatoppens søknadsskjema https://olympiatoppen.typeform.com/to/Z4LHcZ. Før du legger inn en søknad må du først gjennomføre sesjon del 2 og bli kjent tjenestedyktig.

Visste du at?

Skiskyting oppstod faktisk som en idrett fra militæret, og i Olympisk idrettssammenheng stammer skiskyting fra moderne femkamp. Moderne femkamp ble oppfunnet av grunnleggeren av de moderne Olympiske leker Pierre de Coubertin og bestod av fem idretter; fekting, svømming, lengde (hopp) og en kombinasjon av løping og skyting. Til sammen skulle disse øvelsene kåre den beste soldaten. Helt frem til 1998 var skiskyting internasjonalt underlagt det internasjonale forbundet for moderne femkamp, men gikk over til et selvstendig forbund som i dag er kjent som International Biathlon Union (IBU).

Foto: Vox / Wikipedia

 

I gamle daggær (legg til Oslo-losen-dialekt) var det helt normalt å starte med skiskyting etter å ha konkurrert i militæret, men etter hvert som sporten er blitt mer profesjonalisert ønsker ofte de beste utøverne å søke fritak fra førstegangstjeneste.

Skrevet av Emilie Nordskar den 23. mar 2021