Vi kjenner foreløpig lite til detaljer og eventuelle avklaringer rundt dette. Vår smittevernveileder vil bli oppdatert med det vi vet innen tirsdag 23. februar, og løpende oppdatert utover uken om det kommer presiseringer vi må ta hensyn til.

NSSF håper alle kretser nå kan få gjennomført KM en av de første helgene. Både 27-28. februar og 6.-7. mars er gode datoer for gjennomføring av et kretsmesterskap, og andre aktiviteter. Landsdelsmesterskap kan nok også være mulig å gjennomføre i enkelte landsdeler, men det må avklares i hvert enkelt tilfelle lokalt.

Selv om det nå har blitt åpnet er det viktig å fortsatt ha fokus på smittevern og en trygg gjennomføring av arrangementer for å vise oss tilliten vi nå har fått verdig. God kontakt med lokale helsemyndigheter er fortsatt viktig.

Hva menes med region?
Det er ikke ytterligere spesifisert nå, vår anbefaling er derfor at dette avklares med lokale helsemyndigheter hva som er fornuftig i deres område.
Med unntak av region Øst kan det være naturlig å ta utgangspunkt i sin skiskytterregion.

Hva med utøvere over 20 år?
Så langt vi vet per nå er det ikke åpnet opp for disse utøverne, dessverre.

 

Presentasjon fra informasjonsmøte med klubb og kretsledere 23. Februar 2021 finnes her…

Skrevet av Christian Gedde-Dahl den 19. feb 2021