NSSF viderefører ordningen med helseklarering av alle utøvere som skal representere Norge internasjonalt også i sesongen 2021/22. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere særforbund og Sunn Idrett.

Formålet med klareringen bygger på at Norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon, samt ønsker sunne og friske utøvere. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsmessige eller andre relevante medisinske utfordringer i forhold til om de er helsemessig skikket til å representere. 

Helseattesten består av to deler:

1: Egenerklæring fra utøver

2: Skjema fra en undersøkelse utført av fastlege.

Begge delene må være utfylt og signert. Utøveren skal selv fylle ut egenerklæringen og fremvise den til legen i forbindelse med legeundersøkelsen. Dersom utøver er under 16 år skal egenerklæringsskjema også signeres av en foresatt.

Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene. Ved signering av helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke. Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli makulert/slettet.

Alle utøvere (gutter og jenter) som skal vurderes for representasjonsoppgaver i regi av NSSF må avgi helseopplysninger ved å sende inn helseattesten.

I 2021/2022 sesongen gjelder helseklarering for følgende renn:

1. Junior-VM

2. Senior-EM

3. IBU Cup senior

4. World Cup senior

5. OL senior

Praktisk er det opp til utøverne selv å administrere prosessen. Utøvere som har ambisjoner om å representere Norge internasjonalt i skiskyting må selv laste ned skjemaet fra linken som ligger på NSSF sin hjemmeside, fylle ut egenerklæring samt få utført undersøkelse hos lege.

Attesten returneres innen 1. november ferdig utfylt, attestert pr. post til:

Bård I. Freberg, Lege NSSF, Severin Kjærs vei 35, 3117 Tønsberg

NB! Skal ikke sendes som e-post. Mottaker er underlagt reglene i helsepersonelloven og har taushetsplikt.

HUSK RIKTIG PORTO (minimum 24 kroner!) SAMT MARKERE BREVET MED AVSENDER slik at riktig person blir belastet med gebyr ved eventuelt manglende porto!

Ren Utøver

IBU krever at alle som skal delta i konkurranser i regi av IBU må gjennomføre antidoping e-læringsprogram. Det vil si at alle som har ambisjoner om å representere for Norge på alle nivå må gjennomføre Ren utøver før sesongen og ha diplom klar for innsendelse ved et eventuelt uttak.

Spørsmål om helseklareringsordningen og krav om antidopingsertifikat rettes til Ragnar Hagen på e-post ragnar.hagen@skiskyting.no eller mobil 995 14 377

Skrevet av Emilie Nordskar den 28. sep 2021