Fristen for levering er 1. november. Her finner du all informasjonen du trenger.

Helseattest

Helseattesten er et samarbeidsprosjekt mellom flere særforbund og Sunn Idrett der vi gjennom dette systemet helseklarerer alle utøvere som skal representere Norge internasjonalt.

Nytt av året er at dette skjer digitalt.

Formålet med helseattesten bygger på at Norsk idrett setter utøvernes helse foran prestasjon, samt ønsker sunne og friske utøvere. Helseattesten skal avdekke om utøver har ernæringsmessige eller andre relevante medisinske utfordringer i forhold til vurderingen om de er helsemessig skikket til å representere et eller flere av særforbundene som krever helseattest. 

I 2023/2024-sesongen gjelder helseklarering for følgende konkurranser:

 1. VM junior
 2. VM senior
 3. EM
 4. IBU Cup
 5. World Cup
 6. YOG (uttatte utøvere)

Praktisk er det opp til utøverne selv å administrere prosessen. Utøvere som har ambisjoner om å representere Norge internasjonalt i skiskyting på arrangementene listet opp over må selv, i perioden 1. oktober til 1. november, gå inn på lenken og fylle ut egenerklæring, samt få utført undersøkelse hos lege. Innleveringsfrist er 1. november 2023.

Helseattesten består av to deler. Både egenerklæringsskjemaet og legeerklæringen må være utfylt, signert og sendt inn digitalt før innleveringsfristen.

Vurdering av attesten utføres av lege i forbundet når egenerklæring og legeerklæring er sendt inn. Ved godkjent attest vil du motta en SMS på det. Om det trengs ytterligere informasjon eller attesten ikke er godkjent vil du bli kontaktet av helseattest-ansvarlig lege i NSSF.

Det er frivillig å gi fra seg helseopplysningene. Ved signering av helseattesten legges det til grunn at utøver har avgitt helseopplysningene basert på et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke.

Samtykket kan til enhver tid trekkes tilbake. Helseopplysningene vil da bli slettet. Er utøver under 16 år, skal foresatte med-signere. Foresatte logger inn og fyller ut sammen med utøver.

Alle utøvere, gutter og jenter, som skal vurderes for representasjonsoppgaver i regi av NSSF må avgi helseopplysninger ved å sende inn helseattesten.

Flyten i den digitale ordningen

For utøver:

Egenerklæringen:

 1. Den digitale Helseattestløsningen krever at utøver over 16 år har egen Bank ID. For utøver under 16 år logger foresatte inn.
 2. Utøver/foresatt går inn på følgende lenke
 3. Logger seg på med Bank ID eller Bank ID på mobil
 4. Dersom du er logget inn som foresatt må du velge hvem du ønsker å registrere.
 5. Svar på skjemaet ved å følge instruksjonen og avslutt med å trykke på “Send Egenerklæring
 6. Du vil motta SMS med bekreftelse på mottatt egenerklæring.

Legeundersøkelsen:

 1. Bestill time hos legen i god tid
 2. Skriv ut infoskrivet med papirutgave av legeundersøkelsen under og ta det med til legen i tilfelle legen av en eller annen grunn ikke får sendt inn digitalt.
 3. Legen går gjennom egenerklæringen, fyller ut og sender inn legeerklæringen.
 4. Dersom legen ikke får sendt inn digitalt må du som utøver ta bilde av legeerklæringen, gå inn på egenerklæringslenken på nytt og laste bildet opp der.

For legen:

Legeundersøkelsen:

 1. Legen går inn på følgende lenke
 2. Logg inn med Bank ID eller Bank ID på mobil
 3. Fyll inn fødselsnummeret til utøveren og trykk søk
 4. Trykk på kortet med utøveren og du vil få opp to faner
 5. Gå inn på egenerklæringen og gå gjennom den
 6. Gå så inn på Legeerklæringen og fyll den ut
 7. Huk av for samtykke og send inn
 8. Når det er gjort vil du få en bekreftelse på SMS.

Ren Utøver

IBU krever at alle som skal delta i konkurranser i regi av IBU må gjennomføre antidoping e-læringsprogram. Det vil si at alle som har ambisjoner om å representere Norge internasjonalt på alle nivå må gjennomføre Ren utøver før sesongen og ha diplom klar for innsendelse ved et eventuelt uttak.

Spørsmål?

Har du spørsmål om helseattestordningen eller kravet om antidopingsertifikat, må det rettes til Ragnar Hagen på mobil 995 14 377 eller e-post ragnar.hagen@skiskyting.no

Skrevet av Emilie Nordskar den 22. sep 2023