Bakgrunnen for avlysningen er at et nasjonalt arrangement for denne aldersgruppen, uansett form eller geografisk lokasjon, ikke er i overenstemmelse med gjeldene restriksjoner og anbefalinger fra myndighetene.

Nasjonale tiltak og anbefalinger endres hele tiden, usikkerheten er derfor stor forbundet med hvilke tiltak som vil være gjeldene første helgen i mars. Sannsynligheten for at det vil være begrensende tiltak for konkurranseaktivitet på nasjonalt nivå for denne aldersgruppen en god periode fremover er stor på bakgrunn av smittesituasjonen i landet.

Forbund og arrangør har hatt et sterkt ønske om å gjennomføre arrangementet, og har derfor ventet i det lengste med å ta en beslutning på gjennomføringen.

Skrevet av Christian Gedde-Dahl den 02. feb 2021