Skiskytterlisens betales hvert år for å sikre utøver god hjelp ved en eventuell skade oppstått ved trening. For 2020 har lisensen blitt oppdatert til å også gjelde for egentrening i tillegg til organisert skiskytteraktivitet.

Norges Skiskytterforbund er kjent med at de fleste idrettsskader skjer i treningssesongen og påpeker derfor viktigheten av å ha løst lisens for å trygge best mulig hjelp når uhellet er ute. For å sjekke om du har løst lisens for sesongen 20/21 se her: https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nyttig-informasjon/skiskytterlisens/

Fram til utøver er 13 år dekkes idrettsskader av barneidrettsforsikringen. Fra utøver fyller 13 år må skiskytterlisens løses inn for å være forsikringsdekket.

Selv om skiskyting er en relativt snill idrett når det kommer til skader, oppstår det fortsatt akutte skader ved uhell og belastningsskader kan oppstå over tid. Norges Skiskytterforbund er opptatt av å gi sine utøvere en trygg og god trenings- og konkurransesesong, og vil derfor påpeke viktigheten av å løse inn skiskytterlisens.

For å sikre en trygg oppfølging på skiskytterkonkurranser må alle utøvere som skal stille til start i nasjonale og lokale konkurranser ha en gyldig skiskytterlisens for sesongen. Dette gjelder også ved lokale klubbrenn.

For flere detaljer rundt skiskytterlisens se her: https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nyttig-informasjon/skiskytterlisens/

Har du spørsmål om lisens, ta kontakt med Stig Flatebø på tlf. 959 66 218 eller mail stig.flatebo@skiskyting.no

Skrevet av Emilie Nordskar den 20. nov 2020