Den siste måneden har alle 17 idrettskretser og NIF sentralt jobbet med å identifisere hvilke medlemssystemer idrettslagene benytter. Idrettslag uten godkjent medlemssystem har blitt varslet tre ganger om at de er nødt til å velge et godkjent medlemssystem etter gjeldende forskrift.

Da arbeidet startet var det 3080 idrettslag som rapporterte at de hadde «annet» eller ikke noe medlemssystem. Nå er dette tallet redusert til ca. 1500. De som ikke har respondert på henvendelsene fra NIF til nå, vil bli kontaktet på telefon.

NIF har formidlet av idrettslag som ikke har godkjente medlemssystemer, risikerer tap av økonomiske støtteordninger og utmelding fra NIF. Medlemssystemet må være på plass innen 31. desember 2019.  

Dersom et idrettslag ønsker å ta i bruk Idrettenes medlemssystem, finnes det veiledninger og informasjon her: https://www.idrettsforbundet.no/nif/it/medlemsadministrasjon-kom-i-gang/

NIF har laget en oversikt over kommersielle medlemssystemer, denne finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/digital/medlemslosning/

Skrevet av Emilie Nordskar den 02. des 2019