15. september er det skytefinale ifm NM Rulleskiskyting på Sandripheia. Før det skal duelleres i Øvrebø skal 15 utøvere fra hver årsklasse kvalifisere seg til den høytidlige skytekonkurransen.

Hvem er kvalifiseringen for?

Kvalifiseringen er for utøvere i alderen 17-22 år og utføres som 30-30 test.

Hvordan gjennomføres kvalifiseringen?

Kvalifiseringen gjennomføres som 30-30 test på 10-delt skive og som tidligere år med to gjennomføringer av 30-30 testen. Merk at dere selv bestemmer når skytetestene gjennomføres, men det må være registrert senest innen kl 23:59 onsdag 6. september 2023.
Det er kun lov til å gjennomføre testen utendørs for å få et gyldig resultat.

Vi ønsker at alle som gjennomfører testen registrer dette.

Viktig datoer

6. sept kl 23:59Frist for å registrere skyteresultat
8. sept Liste på hvem som er kvalifisert for skytefinale blir publisert
12. septFrist for å melde forfall til skytefinale
13. septEndelig deltakerliste og innskytingsliste blir publisert

Har du spørsmål til gjennomføringen, ta kontakt med Vegar Rolfsrud
E-post: vegar@skiskyting.no
Mobil: 976 93 662

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 31. jul 2023