Her er informasjon om akkreditering til Lerøy Cup i Karidalen og Os i Østerdalen

Det vil være et begrenset antall akkrediteringer pr krets/team/skole. Det er 2 stk akkrediteringer pr innskytingsskive pr team/skole/krets. Det betyr at hvis to kretser deler en innskytingsskive, vil begge kretsene få 2 akkrediteringer på denne innskytingsskiva. Alle kretser, team og skoler som har rett på akkreditering vil motta en e-post fra NSSF hvor de må registrere navn på de som skal ha akkreditering.

E-posten blir sendt til kretsleder eller kontaktperson fra team eller skole. Det er viktig at vedkommende som får e-posten på vegne av kretsen/teamet/skolen registrerer de som skal akkreditering så fort som mulig og innenfor oppgitt frist. Frist står i e-posten dere mottar. De som blir registret med akkreditering vil få tilsendt en billett på e-post. Arrangør scanner billetten før personen gis adgang til arena. Personer uten gyldig billett skal vises bort fra arrangementet. (likt system fra forrige sesong).

Det vil ikke være anledning for å få flere akkrediteringen enn det som blir tildelt av NSSF og vi ønsker ikke at flere enn nødvendig drar til destinasjonen grunnet dagens smittevernregler. Arrangøren må lage tildeling av innskytingsskive, før krets/team/skole får tilsendt e-post av NSSF. Hvis du har spørsmål knyttet til akkreditering, vennligst ta kontakt med Malin Jøranli 976 46 546 eller e-post malin.joranli@skiskyting.no

Vi minner om hovedreglene for smittevern:

  • Om du føler deg syk eller har symptomer – hold deg hjemme.
  • Oppretthold hånd- og hostehygiene.
  • Hold avstand til andre der du kan og unngå unødvendige nærkontakter.
  • Benytt munnbind innendørs og i områder utendørs hvor du er i nærheten av andre.

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 04. jan 2022