I samråd med NRK og Norges Skiskytterforbund har BLINK valgt å teste ut konseptene Blandet stafett og Parstafett under årets BLINK-arrangement. Stafettene vil bli gjennomført på lørdag 3. august og erstatte senior fellesstartene som tradisjonelt har blitt gjennomført denne dagen. Begge stafettene vil bli i sin helhet vist på NRK.

Gjennomføring av stafettene

Begge stafettene blir gjennomført etter malen fra IBU sitt konkurransereglement med visse tilpasninger til arena og løype i Sandnes sentrum. På mix-stafett skal det meldes på 2 herrer og 2 kvinner. På parstafett (mix) skal det meldes på 1 herre og 1 kvinne.

Stafettene er i utgangspunktet for internasjonale lag på seniornivå. Det vil være plass til 14 lag i hver av stafettene. For å sikre at stafettene blir et godt TV-produkt og at det blir en kamp mellom verdens beste skiskytternasjoner vil deler av startfeltet være forhåndskvalifisert. Et viktig prinsipp for både NSSF og BLINK er likevel at alle konkurranser skal være åpne for alle og at alle skal kunne kvalifisere seg inn til de TV-sendte «finalene». Dette gjelder også stafettene. Det vil derfor bli gjennomført en blandet stafett og en parstafett på lørdag ettermiddag der det skal være mulig å kvalifisere sine lag inn til de TV-sendte stafettene som går direkte på NRK lørdag kveld. Etter avtale med NSSF åpnes det opp for at både ungdom (17-19 år) og junior (20-22 år) kan delta i denne seniorstafetten.

Lagene kan representere følgende ledd i NSSF sitt system:

  • Klubb eller krets
  • Skiskyttergymnas
  • Privatlag
  • Nasjon

Målsetningen er at alle som kommer til BLINK24 skal kunne delta i kvalifiserings-stafettene. Det vil derfor være anledning for å ha norske mix-lag mellom ulike Privatlag/kretser/skiskyttergymnas. Det oppfordres likevel til at en så langt som mulig prøver å ha «rene» lag der utøverne har samme tilhørighet.

Antall forhåndskvalifiserte lag kan endres inn mot BLINK. Det skal være minimum 4 plasser ledige plasser å kjempe om i begge stafettene. Mest sannsynlig blir det 5-6 ledige plasser å kjempe om i kvalifiseringene.

Påmelding

Påmelding av lag må skje innen 15. juli.
Påmelding foretas ved å sende epost til: geir@blinkfestivalen.no.

Navnepåmelding og etappeoppsett må skje innen tirsdag 30. juli kl. 18.00.
Navnepåmelding foretas ved å sende e-post til Vigdis Thingelstad på mail: vigdis@idrettsforbundet.no.

For mer informasjon, ta kontakt med Arne Idland (+47 934 36 755) i BLINK.

Skrevet av Anna Harborg den 14. jun 2024