Os i Østerdalen, julen 2023

Kjære skiskyttervenner

Sesongen er godt i gang, både nasjonalt og internasjonalt, med mange flotte utøvere og gode resultater for sporten vi er så glad i. Rekruttering og klubbutvikling er en viktig prioritet for oss, slik at vi sikrer god rekruttering og bredde. For å støtte opp under klubb- og trenerutvikling, og sikre god aktivitet ute i klubbene, har vi interne ressurser som følger opp dette. Denne forsterkede satsningen skal merkes ute i klubbene, så her det bare å henvende seg til forbundet for bistand.

Sportslig har sesongen startet veldig bra, helt fra sesongstarten på Sjusjøen, via ASKO Cup til IBU- og World Cup. Vi har stor bredde i toppen i norsk skiskyting, og nåløyet for å komme ut å konkurrere internasjonalt er trangt. Når vi sender nye utøvere ut internasjonalt, plasserer de seg godt i toppen på resultatlistene, og det blir en desto større utfordring å ta ut løpere neste gang. Vi skal være stolte over den bredden vi har i norsk skiskyting, de fleste andre land misunner oss denne. Spesielt på damesiden har vi nå fått opp en mye større bredde, og disse løperne hevder seg helt på topp internasjonalt. Vi leder alle nasjonscuper etter de første rundene før jul, dette lover bra for fortsettelsen av sesongen.

Dugnadsånden og frivilligheten står sterkt i skiskytterfamilien, denne må vi ta godt vare på. Dette er bærebjelken vår, og er enormt viktig for videreutvikling av sporten. Folkelighet skal prege skiskytterfamilien, derfor er det viktig at vi har god dialog i alle ledd, og at det er korte avstander i hele organisasjonen. Vi har derfor intensivert dialogen med klubb og krets, der digitale møter er et effektivt verktøy for å nå ut til flest mulig.

Vår administrasjon står på, og gjør en utmerket jobb. Administrasjonen er limet i norsk skiskyting, og er sentral i å utvikle skiskyting videre. Vil med dette takke administrasjonen for en utmerket innsats, og ser frem til nye spennende aktiviteter og tiltak i året som kommer!

Internasjonalt jobbes det godt i IBU. Ny langtidsplan – Target 30, skal bringe skiskyting enda ett steg videre, og Norge deltar med ressurser på flere områder for lykkes med planen. Dette lover godt for sportens omdømme, og derigjennom bedrer muligheter for nye samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. IBU har også sikret at skiskyting fortsatt går på breddekanaler, gjennom sin avtale med EBU som varer frem til 2030. Dette betyr at skiskyting fortsatt blir tilgjengelig for oss på NRK og TV2, da de deler på rettighetene i Norge. At skiskyting skal gå på breddekanaler uten betalingsmur, var alle vi største nasjonene klar på.

Fokus på rekruttering og uttesting av nye metoder for å sikre oss nye skiskyttere, er en viktig del av langtidsplanen. Ny langtidsplan er tuftet på mye tverrfaglig innsats, og er delt opp i mange nye innsatsområder. Laser eller elektroniske våpen kan være en viktig inngang til skiskyting, og her må vi teste ut i stor skala de muligheter som finnes.

Vil også i år minne alle om at sikkerhetsarbeidet er viktig å ha fokus på. Vi henstiller lagledere og trenere om å sette nytt fokus på dette, sikkerhet er og blir det viktigste området vi fokuserer på.

Hele organisasjonen arbeider godt for å skaffe oss nye samarbeidspartnere, og vi ser at dette arbeidet gir frukter. Vi har lykkes godt med dette, og vi har nå avtaler med mange nye samarbeidspartnere. Vil med dette takke våre samarbeidspartnere for at dere utfordrer oss, og vi skal fortsette å levere på de områder som i fellesskap gjør oss gode!

Etter en hektisk periode med planlegging og oppstart av sesongen, blir det godt med en velfortjent julefeiring for hele skiskytterfamilien.

I en urolig verden rundt oss, både i Ukraina og Midt-Østen, går våre tanker i disse førjulstider til alle som er berørt av krigen. Dette er ufattelig trist, og vi krysser fingre for en fredelig høytid i disse områdene også.

Nyt julen, lad batteriene, og så møtes vi til nye dyster i januar! Vi skal fortsette å leve opp til visjonen – VERDENS LEDENDE SKISKYTTERNASJON.

Jeg vil med dette takke dere alle for et veldig godt samarbeid og flott innsats i 2023 og ønsker dere alle lykke til i 2024.

Med disse ord ønsker jeg deg alle skiskyttervenner en riktig

GOD JUL og GODT NYTT SKISKYTTERÅR

Med vennlig hilsen

President

Skrevet av Emilie Nordskar den 22. des 2023