Her kan du lese julehilsen fra skiskytterpresidenten, Arne Horten

Os i Østerdalen, julen 2021

Kjære skiskyttervenner

Ingen hadde vel trodd at pandemien som rammet oss i mars 2020, skulle vedvare også i 2021. World cup sesongen 20-21 klarte vi å gjennomføre på en smittevernmessig god måte, men vi måtte da avlyse både World Cup avslutningen i Holmenkollen og NM i Trondheim. Dette ga oss store utfordringer både for selve arrangementene og ikke minst økonomisk. Det å ta vare på liv og helse blir viktigere, enn å gjennomføre skiskytterkonkurranser.

Økonomisk har vi kommet oss igjennom året på en god måte, og helt på slutten av året har vi funnet plass til å bevilge noe penger til team satsningen i Norge, slik at vi støtter opp om forsterket aktivitet i regionene.

Sesongen er i gang, både nasjonalt og internasjonalt, med mange flotte utøvere og gode resultater for sporten vi er så glad i. Før sesongstarten hadde vi forhåpninger om at vinterens sesong ville gå som planlagt, etter gjenåpningen av samfunnet. Så kom en ny nedstenging av samfunnet i desember, og vi måtte i gang med replanlegging av Norgescup igjen. Vi prøver å utnytte det mulighetsrommet vi har, slik at alle utøvere får konkurrert gjennom sesongen. Covid-19 pandemien setter oss fortsatt på prøve, men dere der ute i skiskytter-Norge er flink til å se muligheter for gjennomføring av aktiviteter.

Dugnadsånden og frivilligheten står sterkt i skiskytterfamilien, denne må vi ta godt vare på. Dette er bærebjelken vår, og enormt viktig for videreutvikling av sporten. Folkelighet skal prege skiskytterfamilien, derfor viktig at vi har god dialog i alle ledd, og at det er korte avstander i hele organisasjonen. Vi har derfor intensivert dialogen med klubb og krets, der teamsmøter er et effektivt verktøy for å nå ut til flest mulig.

Vår administrasjon står på, og gjør er utmerket jobb i disse krevende tider. Administrasjonen er limet i norsk skiskyting, og er sentral i å utvikle skiskyting videre. Vil med dette takke administrasjonen for en utmerket innsats, og ser frem til nye spennende aktiviteter og tiltak i året som kommer. Det er mange avveininger og vanskelige beslutninger som må tas, og så langt mener jeg at vi har balansert dette innenfor de retningslinjene som til enhver tid foreligger.

Internasjonalt så jobbes det godt i IBU. Styret er godt i gang med sin fornyelsesprosess, og nye reformer jobbes det godt med i alle ledd. Ny langtidsplan – Target 26, skal bringe skiskyting videre, og Norge deltar med ressurser for lykkes med planen. Dette lover godt for sportens omdømme, og derigjennom bedrer muligheter for nye samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt. IBU har også sikret at skiskyting fortsatt går på breddekanaler, gjennom sin avtale med EBU i 4+4 år. Dette betyr at skiskyting fortsatt blir tilgjengelig for oss på NRK.

I Norge har vi også startet arbeidet med ny langtidsplan, som skal vedtas på tinget i 2022. Fokus på rekruttering og uttesting av nye metoder for å sikre oss nye skiskyttere, blir en viktig del av ny plan. 

Vil også med dette minne alle om at sikkerhetsarbeidet er viktig å ha fokus på. Vi har sett i det siste at en ny standplassdrill fått stor utbredelse, og denne drillen er for mange utøvere ikke gjennomført ihht. sikkerhetsbestemmelsene. Likedan har vi hatt noen tilfeller av ammunisjon i magasin/gevær etter trening, som også er tatt tak i umiddelbart. Vi henstiller til lagledere og trenere at det settes nytt fokus på dette, sikkerhet er og blir det viktigste området vi fokuserer på.

Hele organisasjonen arbeider godt for å skaffe oss nye samarbeidspartnere, og vi ser at dette arbeidet gir frukter. Vi har lykkes godt i dette arbeidet, og vi har nå avtaler med mange nye samarbeidspartnere. Vi er helt avhengig av at hele skiskytterfamilien bidrar til å fremheve alle våre partnere. Så gjerne # alle våre samarbeidspartnere på sosiale medier, i alle sammenhenger! Vi skal leve opp til visjonen – DEN MEST ATTRAKTIVE IDRETTEN.

Etter en hektisk periode med planlegging av sesongen, og start på konkurransene under nok en gang vanskelige omstendigheter, blir det godt med julefeiring.

Nyt julen, lad batteriene, og så møtes vi til nye dyster i januar!

Jeg vil med dette takke dere alle for et veldig godt samarbeid og flott innsats i 2021 og ønsker dere alle lykke til i 2022.

Så håper jeg at vår felles dugnad skal bidra til at vi kommer oss igjennom pandemien, og kan se frem til en mere normalisert hverdag.

Med disse ord ønsker jeg alle skiskyttervenner en riktig

GOD JUL og GODT NYTT SKISKYTTERÅR

Med vennlig hilsen

Arne Horten
President

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 22. des 2021