Os i Østerdalen, julen 2020

Kjære skiskytter-venner!

Et helt spesielt skiskytter-år er tilbakelagt. På tampen av en veldig god sesong, rammet korona-pandemien oss hardt og vi ble nødt til å avlyse både World Cup-avslutningen i Holmenkollen og NM i Vik. Vi var ikke alene om å kjenne konsekvensene av covid-19 – men til tross for økonomiske og aktivitetsmessige utfordringer, er liv og helse langt viktigere enn å gjennomføre skiskytterkonkurranser.

Økonomisk har vi kommet oss gjennom året på en relativt god måte, og helt på slutten av året har vi funnet plass til å bevilge 400.000,- til kretsene, slik at vi støtter opp om forsterket lokal aktivitet. For denne sesongen blir nettopp lokal for de aller fleste utøverne. Vi skal bidra til dugnaden gjennom å reise minst mulig, for å sikre at vi holder smittetrykket på et så lavt nivå som mulig.

Sesongen er likevel i gang, både nasjonalt og internasjonalt, med mange flotte utøvere og gode resultater for sporten vi er så glad i. Covid-19-pandemien fortsetter å sette oss på prøve, og alle dere i skiskytter-Norge er enormt flinke til å delta i dugnaden for å komme oss igjennom pandemien på en god måte!

Dugnadsånden og frivilligheten står sterkt i skiskytter-familien, denne må vi ta godt vare på. Dette er bærebjelken vår, og er så enormt viktig for videreutvikling av sporten. Folkelighet skal prege vår familie, og derfor er det viktig at vi har god dialog i alle ledd, og at det er korte avstander i hele organisasjonen.

Vår administrasjon står på, og gjør en utmerket jobb i disse krevende tider. Administrasjonen er limet i norsk skiskyting, og er sentral i å utvikle skiskyting videre. Det er mange avveininger og vanskelige beslutninger som må tas, og så langt mener jeg at vi har balansert dette innenfor de retningslinjene som til enhver tid foreligger. Jeg vil med dette takke administrasjonen for en utmerket innsats, og ser frem til nye spennende aktiviteter og tiltak i året som kommer!

Internasjonalt jobbes det godt i IBU. Styret er godt i gang med sin fornyelsesprosess, og nye reformer jobbes det godt med i alle ledd. Her ble også en ny langtidsplan vedtatt; Target 26 skal bringe skiskyting videre, og Norge deltar med ressurser for lykkes med planen. Dette lover godt for sportens omdømme, og derigjennom bedrer muligheter for nye samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Vi er godt i gang med konkurranser, i skrivende stund er to runder av WC og Lerøy cup (NC) senior gjennomført, med mange flotte prestasjoner. WC arrangeres etter en veldig god og restriktiv smittevernprotokoll, slik at våre utøvere og helseteam mener at de er godt ivaretatt. Årets sesongstart på Natrudstilen måtte vi dessverre avlyse, da det lokale smittetrykket var høyt på det tidspunktet. Arrangøren hadde lagt ned stor innsats for å få til dette, og hadde sett frem til en ny og god gjennomføring av sesongstarten. Lerøy Cup har vært gjennomført kun for seniorer de første rundene, og for januar blir det også den samme utfordringen. Det er kun toppidrettsutøvere som har anledning til å konkurrere nasjonalt og internasjonalt, som medfører deltagerbegrensning på NC.

Jeg vil også benytte anledningen til minne alle om at sikkerhetsarbeidet er viktig å ha fokus på. Vi har sett i det siste at en ny standplassdrill har fått stor utbredelse, og denne drillen er for mange utøvere ikke gjennomført i henhold til våre sikkerhetsbestemmelser. Vi henstiller til lagledere og trenere at det rettes økt fokus på dette. Børsepipa skal peke opp eller fremover mot skivene, ikke bakover som noen utøvere har blitt disket for!

Administrasjonen arbeider hardt for å skaffe oss nye samarbeidspartnere, og vi ser at dette arbeidet gir frukter. Vi har lykkes i dette arbeidet, og vi har nå avtale med mange nye samarbeidspartnere. Vi er helt avhengig av at alle i skiskytterfamilien bidrar til å fremheve alle våre partnere. Så gjerne # alle våre samarbeidspartnere på sosiale medier, i alle sammenhenger! Vi skal leve opp til visjonen – DEN MEST ATTRAKTIVE IDRETTEN.

Etter en hektisk periode med planlegging av sesongen, og start på konkurransene under vanskelige omstendigheter, blir det nå godt med julefeiring.

Nyt julen, lad batteriene, og så møtes vi til nye dyster i januar!

Jeg vil med dette takke dere alle for et veldig godt samarbeid og flott innsats i 2020 og ønsker dere alle lykke til i 2021. Så håper jeg at vår felles dugnad skal bidra til at vi kommer oss igjennom pandemien, slik at neste sesong blir mer forutsigbar.

Med disse ord ønsker jeg deg alle skiskyttervenner en riktig

GOD JUL og GODT NYTT SKISKYTTER-ÅR

Med vennlig hilsen,

President Arne Horten

Skrevet av Emilie Nordskar den 21. des 2020