Årets julehilsen fra president Arne Horten, skrevet i Os i Østerdalen, julen 2019

Sesongen er godt i gang, både nasjonalt og internasjonalt, med mange flotte utøvere og gode resultater for sporten vi er så glade i. Aktiviteten på alle nivåer er veldig høy, fra dyktige vaffel-stekere til våre utmerkede utøvere. World Cup-sesongen har startet eventyrlig, med både individuelle- og stafettseiere, som bidrar sterkt til å gjøre skiskyting til den mest attraktive idretten.

Dugnadsånden og frivilligheten står sterkt i skiskytterfamilien. Denne må vi ta godt vare på! Det er bærebjelken vår, og er enormt viktig for videreutvikling av sporten. Folkelighet skal prege skiskytterfamilien, og derfor er det viktig at vi har god dialog i alle ledd, og at det er korte avstander i hele organisasjonen.

Vår administrasjon står på, og gjør en utmerket jobb. Administrasjonen er selve limet i norsk skiskyting, og er sentral i å utvikle skiskyting videre. Jeg vil med dette takke administrasjonen for en utmerket innsats, og ser frem til nye spennende aktiviteter og tiltak i året som kommer.

Fluor-problematikken er viktig for oss, og administrasjonen og skiskytter-Norge jobber godt med dette. Det er bestemt at fluorfri skipreparering gjennom felles smøreopplegg skal være praksis både på HL på Østre Toten, og på Bama Young Star i Holmenkollen. Dette er et smart tiltak som bidrar til en god løsning, og gir signaler til andre om etterfølgelse. Så får vi jobbe tett opp mot IBU for å få gjennom en god løsning for øvrige arrangement.

Internasjonalt jobbes det godt i IBU. Styret er godt i gang med sin fornyelsesprosess, og nye reformer ble vedtatt på IBUs ekstraordinære kongress nå i oktober. Her ble også en ny langtidsplan vedtatt, Target 26. Planen skal være sentral i å bringe skiskyting videre, og det blir ansatt en person som skal ha ansvar for gjennomføringen. Dette lover godt for sportens omdømme, som gir muligheter for nye samarbeidspartnere både nasjonalt og internasjonalt.

Vi er godt i gang med konkurranser, i skrivende stund er 2 runder av WC og IBU cup og NC senior gjennomført, med mange flotte prestasjoner. Mange løpere er med og kjemper om internasjonal deltagelse, og har dette som mål i hele oppkjøringsperioden. Nåløyet er trangt, men det gir en ekstra dimensjon og motivasjon i treningshverdagen.

Årets sesongstart på Natrudstilen ble nok en gang et vellykket arrangement! En stor takk til lokale arrangører og administrasjonen i forbundet for innsatsen under gjennomføringen. Dette arrangementet er på et høyt internasjonalt nivå, og startfeltet i år bar vel preg av godt WC-takter.

VM i Anterselva blir det store internasjonale målet for vinteren, og vi tror på mange norske flagg på tribunen og seierspallen. Anterselva er en populær destinasjon for skiskyting, og gir muligheter for mye norsk publikum på tribunen.

For mange andre vil EM og jr/ungdoms-VM og -EM være det store målet for sesongen, samt ungdoms-OL i Lausanne. For en del vil også NC og lokale renn være et stort nok mål. Det er viktig at vi har stor bredde i arrangementene, slik at alle har mål å strekke seg etter.

Administrasjonen arbeider hardt for å skaffe oss nye samarbeidspartnere. Denne oppgaven har blitt vesentlig tøffere de siste årene. Vi ser at vi er avhengige av flere samarbeidspartnere enn tidligere, med ulik størrelse, fordi markedet har endret seg. Vi har stor tro på at vi lykkes i dette arbeidet, og vi er helt avhengig av at hele skiskytterfamilien bidrar til å fremheve våre partnere. Så # gjerne alle våre samarbeidspartnere på sosiale medier, i alle sammenhenger. Vi skal leve opp til visjonen – DEN MEST ATTRAKTIVE IDRETTEN.

Etter en hektisk periode med oppkjøring til sesongen, og start på konkurransesesongen, blir det godt med julefeiring.

Nyt julen, lad batteriene, og så møtes vi til nye dyster i januar!

Jeg vil med dette takke dere alle for et veldig godt samarbeid og flott innsats i 2019, og ønsker dere alle lykke til i 2020.

Med disse ord ønsker jeg deg alle skiskyttervenner en riktig
GOD JUL og ET GODT NYTT SKISKYTTERÅR

Med vennlig hilsen


Arne Horten,
President

Skrevet av Emilie Nordskar den 06. jan 2020