Har du lyst til å øke kompetansen din innen skiskyting og delta på kurs i høst? Her gir vi en oversikt over høstens kurs og kompetansetiltak som tilbys av Norges Skiskytterforbund. Noen av kursene/tiltakene må bestilles fra klubber/krets. Andre er fastsatt i forbundets terminliste for kurs.  

Inspirasjonskveld  

(Gjennomføres som barmarkstrening, rulleskitrening eller på ski ut ifra sesong og ønsker fra klubbene) 

Målgruppe: Trenere og foreldre som ønsker faglig påfyll og inspirasjon 

På inspirasjonskvelden får trenere, foreldre eller aktivitetsledere i klubb tips og råd til varierte og morsomme øvelser. Inspirasjonskvelden vil være praktisk og deltakerne er selv med og prøver øvelsene ute på arenaen.  

Dette er et lavterskeltilbud for trenere og foreldre som ønsker påfyll av nye aktiviteter og øvelser til skiskyttertreningene. 

Vi ser gjerne at nærliggende klubber gjennomfører en inspirasjonskveld sammen. Det vil være en blanding av: 

 • Fysiske øvelser 
 • Skyteøvelser 
 • Kombinasjonsøvelser 

Kompetansekveld liggende skyting 13-16 år 

Målgruppe: Trenere til utøvere i alderen 13-16 år.  

Kurset vil ta for seg grunnleggende skyteferdigheter med hovedfokus på liggende skytestilling. Det vil i tillegg demonstreres ulike øvelser og gis tips og råd til skytetrening for aldersgruppen.  

Vi ser gjerne at nærliggende klubber gjennomfører denne kvelden sammen. Kretser kan også bestille en slik kveld for klubbene i sin krets.  

Trener 1-kurs 

Målgruppe: Trenere for aldersgruppen 10-12 år 

Vi ønsker å gjennomføre flere trener 1-kurs rundt om i Norge. Trener 1-kurset består av flere deler: teori som gjennomføres på Teams, praksisdag, e-læringer og en praksisperiode som gjennomføres ute i klubb og krets.  

Trener 1 kurs er det første kurset på vår offisielle trenerstige, og retter seg hovedsakelig mot trenere for aldersgruppen 10-12 år, men det passer også godt for nye foreldre som ønsker å lære mer om skiskyting.  

Praksisdagen ønsker vi å arrangere på forespørsel fra kretser eller regioner der det er etterspørsel. Det er satt opp flere Trener 1-kurs utover høsten og under ser du en oversikt over kusene som er planlagt i høst.  

 • Teori (digitalt på teams over to kvelder) 30. og 31.aug 
 • Teori (digitalt på teams over to kvelder) 12. og 13.sept 
 • Praksisdag i Lillomarka, Oslo søndag 10.sept 
 • Praksisdag i Steinkjer i forbindelse med Skiskytter med MOT-samling 30.sept 

Inspirasjonskveld og kompetansekveld for liggende skyting 13-16 år kan bestilles av klubber og krets. Er det behov for trener 1 praksisdag i ditt område, setter vi også opp det på bestilling. Ta kontakt med trenerutvikler i Norges Skiskytterforbund, Kristina Skjevdal på e-post: kristina.skjevdal@skiskyting.no eller telefon: 95988973 for mer informasjon eller bestilling av kurs. 
 

Trener 2-kurs 

Målgruppe: Trenere for ungdommer i alderen 13-16 år.  Kurset passer for deg som har trener 1 kurs eller tilsvarende kompetanse. 

Trener 2-kurset består av tre helger/moduler med kurs; en for fysisk trening, en for skytetrening og en digital samling. Vi gjennomfører trener 2 kurs nasjonalt, og neste mulighet for å delta på trener 2 vil være 27.-29.oktober på Gardermoen/Nordåsen. Tema for første helg vil være skytetrening.  
 
Mer informasjon om trener 2 kan du finne her: Trener 2 – Norges Skiskytterforbund (skiskyting.no) 

Trener 3-kurs 

Målgruppe: Trenere for utøvere i aldersgruppen 17 – 22 år.  

Vi starter opp trener 3 kurs i ny mal med 3 fysiske helgesamlinger og digitale kurskvelder. Kurset retter seg mot trenere på junior/seniornivå, og er perfekt for deg som har trener 2 kurs fra tidligere, eller er trener i klubb, krets, skole eller team. Er du tidligere utøver som nettopp har startet som trener, og ikke har denne kompetansen fra tidligere av, vil dette kurset være riktig kurs for deg. 
 
Vi starter opp nytt kurs helgen 1.-3.september i Holmenkollen. Påmeldingsfristen har gått ut, men er du interessert i å delta, ta kontakt med Varja Solt på varja@skiskyting.no eller 96749280 innen 27.08, så skal vi se om vi får plass til deg på kurset.  

Mer info om trener 3 kurs kan du finne her: Trener 3 – Norges Skiskytterforbund (skiskyting.no) 

Instruktørkurs 

Instruktørkurset er for deg som skal holde skiskytterskole ute i klubbene.  Her gis praktisk informasjon om skiskytterskolen, tips og råd og gjennomgang av de ulike leksjonene. Instruktørkurset gjennomføres digitalt på Teams og varer i to timer.  

Det er satt opp to Instruktørkurs i høst: 29.august og 27.september, kl. 19.00-21.00. 

Kurs i sikkerhetsbestemmelser og våpenregler 

Sikkerhetskurset er et kurs hvor man får en gjennomgang av sikkerhetsbestemmelser og våpenregler som gjelder i skiskyting. Dette kurset er for alle som ønsker å lære mer og få en oppfriskning i sikkerhetsregler, og for de som skal låne eller kjøpe et skiskyttervåpen.  Kurset gjennomføres digitalt på Teams, og varer i to timer. Politiet krever dokumentasjon på at man har gjennomgått sikkerhetsbestemmelser og våpenregler for å kunne låne og kjøpe våpen, så vi anbefaler at i de familiene hvor det er to foresatte, at begge tar kurset. Dette for å gjøre det enklere i hverdagen med kjøring av våpen til og fra trening. Vi anbefaler at begge foresatte søker politiet om tillatelse til å låne våpen. 

Sikkerhetskurs som er satt opp utover høsten: 

 • Onsdag 6.sept  
 • Tirsdag 26.sept  
 • Torsdag 26.okt 
 • Tirsdag 7.nov 

Oppdatert oversikt over kurs finnes i Norges Skiskytterforbund sin kursterminliste. Her kan en også melde seg på aktuelle kurs: Terminliste kurs, møter og webinarer – Norges Skiskytterforbund (skiskyting.no) 

Skrevet av Kristina Skjevdal den 23. aug 2023