Årsaken til det er dagens smittesituasjon som gjør at utøvere fra enkelte områder ikke får trene organisert og at situasjonen er uavklart med tanke på videre tiltak knyttet til det muterte viruset. Vi ønsker med dette å gjøre konkurransene mer forutsigbare for både utøvere, støtteapparat og arrangør.

I stede planlegger vi for at Lerøy rennet på Os blir utvidet med en ekstra renndag fredag. Løypene blir da åpnet på torsdag for inspeksjon.

Konkurranseprogrammet blir da som følger:
Fredag: Sprint
Lørdag: Kort normal
Søndag: Sprint

Arrangør på Os har en foreløpige godkjenning fra lokale helsemyndigheter basert på smittesituasjonen før utbruddet i Nordre Follo.
NSSF arbeider med å ha en reservearena klar om det skulle oppstå en krevende lokalt smittesituasjon i Os/Røros området.

Nettside for arrangementet: https://www.tosarena.no/nyheterleroycup2021

Skrevet av Christian Gedde-Dahl den 28. jan 2021