Normalt dekker lisensforsikringen kun organisert aktivitet. Nå står vi imidlertid midt oppe i en situasjon hvor all organisert aktivitet er stoppet. Det er imidlertid viktig at barn fortsetter å være i aktivitet og trene.

Vi er blitt enige med Gjensidige om at Lisensforsikringen nå utvides slik at den også dekker egentrening så lenge dagens situasjon vedvarer.

Dette betyr at all strukturert egentrening som løpetrening, styrketrening og annen trening som er spesifikk aktivitet relatert til din idrett vil inntil videre være dekket av lisensforsikringen.

Trening som bryter med råd gitt av Folkehelseinstituttet dekkes ikke. Skadetelefonen er åpen som vanlig fra 0900 – 2100 hver dag og kan bistå med råd og bestilling av behandling.

Informasjon fra Idrettens Helsesenter/Skadetelefonen:

Situasjonen rundt korona og tiltakene som myndighetene innfører/anbefaler endrer seg fra dag til dag. IHS/Skadetelefonen holder seg løpende oppdatert. Vi gjør dette for å sikre at det som gjøres via Skadetelefonen og behandlernettverket er i henhold til de råd som gis av Folkehelseinstituttet og øvrige helsemyndigheter.  Disse tiltakene er innført slik at vi kan bidra til å forhindre smitte av utøvere, behandlere og medisinsk personell selv om noen av tiltakene kan oppleves som negative for enkelte utøvere.

Vi håper at alle som dette berører har forståelse for de tiltakene som innføres og hjelper oss til å bidra i den vanskelige perioden vi nå står midt oppe i blir så kort som mulig.

Skadetelefonen:

Er åpen som normalt fra 0900 – 2100 hver dag

Forsikringsselskap:

Vi har løpende kontakt med forsikringsselskapene for å sikre den fleksibiliteten som trengs i den situasjonen vi står oppe i. Det at egentrening dekkes et ett eksempel på dette, men vi ser også at det oppstår mange «uvante» situasjoner rundt dette med egentrening som vi må løse i hvert enkelt tilfelle. Vi opplever at forsikringsselskapene er løsningsorienterte og at vi sammen med de finner gode løsninger utøver.

Behandling:

I dagens situasjon har de fleste behandlere stengt for konsultasjoner og de fleste av disse er fysioterapeuter som normalt ser pasientene ofte. Spesialisthelsetjenesten med leger er unntatt, men også er her er det innført restriksjoner i forhold til smittevern. Dette betyr at skadelidte som av medisinske grunner trenger en fysisk konsultasjon får det men at dette vurderes i hvert enkelt tilfelle slik at vi ikke bidrar til unødvendig kontakt.

For å sikre at skadelidte får behandling/råd om hvordan så gjør vi følgende:

 • Alle som melder eller har en løpende skade blir oppringt av Skadetelefonen og får tilbud om konsultasjon på telefon/ Skype med fysioterapeut/ernæringsfysiolog +++
 • I disse konsultasjonene får skadelidte tilrettelagt trening og rehabilitering slik at vi er sikre på at de får tett oppfølging i forhold til sin egen skade og at rehabiliteringen utføres i henhold til beste medisin

Tilbakemeldingene fra utøverne så langt er meget positive.

Operasjoner:

I forbindelse med Covid-19 situasjonen i Norge vil det nå bli gjort endringer i operasjonsbestillinger fra Skadetelefonen etter at alle operasjoner frem til 26. mars ble stoppet.

Skadetelefonen går nå igjennom alle operasjonsbestillinger og eventuelle nye skader som krever operasjon og vil gjøre en vurdering på hvilke medisinske konsekvenser utøver vil få hvis operasjonen ikke gjennomføres.

Der det er behov for at operasjon gjennomføres på medisinsk grunnlag, skal det bestilles operasjon i behandlernettverket.

Følgende forutsetning gjelder fra og med 27. mars for å gjennomføre et operativt inngrep:

 • Det er et krav om at retningslinjer gitt av offentlige myndigheter følges inkl. smittevern og forebygging
 • Det utarbeides en sjekkliste som må benytte før inngrepet kan gjennomføres
  • Avklaring rundt smitte for utøver og familie
  • Reisevei – ønsker å bidra til at reising reduseres til et minimum
 • Inngrepet kan ikke gjennomføres før Idrettens skadetelefon har avtalt sikret rehabiliteringen/opptreningen hos en fysioterapeut i behandlernettverket
 • Operasjonsbestillinger skal følge vanlige rutiner med forhåndsgodkjenning av Skadetelefonen
 • Det skal ikke benyttes personell som ellers ville bidratt til Covid-19 bekjempelsen i det offentlige helsevesenet
Skrevet av Emilie Nordskar den 30. mar 2020