Lagledermøte på Teams
Oppdatert informasjon finner dere på arrangørens nettside
Arrangementet er lagt til Lygna for å gjøre det mulig for flest mulig å kunne bo hjemme. Dermed reduserer vi antallet som trenger overnatting mest mulig og derfor enklere kunne åpne arrangementet opp for hele landet. NSSF ønsker å gi alle utøvere i disse klassene anledning til å konkurrere på dette arrangementet og legger seg derfor på linje med andre sammenlignbare idretter som også den siste tiden har åpnet for flere utøvere i dette segmentet på nasjonale renn.
Invitasjon
Innskytingsliste

Smittesituasjonen

Smittesituasjonen er krevende flere steder i landet. Vi kan aldri, på noe tidspunkt, garantere gjennomføring av dette arrangementet. Vi vil følge alle gjeldene lokale og nasjonale forskrifter som gjelder ved gjennomføring, i tillegg til øvrige smittevernstiltak. Vi vil gi dere informasjon så fort reguleringer som påvirker eller endrer informasjonen gitt her blir avgjort.

NM øvelser

For klassene K/M 20-22 blir øvelsene sprint og normal NM øvelser med medalje. Hvis det blir innført geografiske begrensinger på hvem som kan delta vil NM status på øvelsene vurderes på nytt.

Påmelding

Arrangementet er åpent for påmelding via eqtiming.no for utøvere fra hele landet.
Det blir INGEN automatisk påmelding denne gangen, så alle som ønsker å stille må melde seg på selv.

Innskyting

Innskyting blir organisert basert på team/skole. Utøvere uten registret team/skole ved påmelding vil få tildelt innskyting basert på krets. Det blir begrensinger på antallet lagledere som tidligere.

Skrevet av Christian Gedde-Dahl den 04. mar 2021