Innenfor fristen var det 18 skiskytterklubber som søkte om spillemidler til utstyr for 2019. Totalt i skiskyting var søknadssummen 391.879 kroner og det blir utbetalt totalt 311.844 kroner. Årsaken til at summen for utbetaling er lavere enn det klubben har søkt om er fordi det søkes om mer penger enn det er i potten for spillemidler til utstyr. Det gjør at Norges Idrettsforbund gjør en flat avkortning for alle søkere.

– Det er veldig bra at denne ordningen er tilstede for klubbene og det gjør det enklere for våre klubber å skape aktivitet når de får et slikt økonomisk bidrag. Vi hadde håpet at flere skiskytterklubber ser sitt snitt til å søke på spillemidler for utstyr og vil jobbe aktivt for at flere av klubbene benytter seg av ordningen for innkjøp de har i 2020, uttaler bredde- og rekrutteringssjef Vegar Rolfsrud i NSSF.

– Vi oppfordrer alle klubber til å ta vare på kvitteringer og sende inn på nyåret 2021 for det de har kjøpt i 2020. Jeg ønsker å legge til at vi har spilt inn flere typer utstyr til NIF som vi ønsker å få med i denne ordningen, avslutter Rolfsrud.

For 2019 var det følgende utstyr klubbene kunne søke midler på:

  • Laservåpen for blinde og svaksynte
  • Rekrutteringsvåpen (med futteral)
  • Våpenskap
  • Skytematter
  • Skivekikkert
  • Skytestøtte for nybegynnere
  • Tidtakingsutstyr med elektroniske brikker
  • Selvanvisere
  • Kulefanger
  • Rulleski til rekruttering – klubbpakke minimum 6 par

Her er informasjonen rundt spillemidler til utstyr som ble publisert i slutten av januar.

Skrevet av Emilie Nordskar den 07. mai 2020