God innsikt og gode verktøy er nøkkelen til å sikre en god behandling av varslingssaker i norsk idrett. Norges idrettsforbund tilbyr derfor systemet MittVarsel gratis til alle idrettslag og idrettsråd.

MittVarsel er spesielt tilpasset idrettens behov i håndtering av varslingssaker og sikrer en trygg oppbevaring av sensitive personopplysninger. Vårt mål er at alle idrettslag og idrettsråd skal ta i bruk MittVarsel. Systemet er enkelt, trygt og tilgjengelig for alle organisasjonsledd i idretten. 

Utrullingsløpet består av et introduksjonsmøte på 30 minutter og et to timer langt kurs, før du deretter får tilsendt en egen portal i MittVarsel. Introduksjonsmøtene og kursene holdes månedlig fra september til desember. 

Påmelding til to timers kurset skjer gjennom Min idrett. Gå til Min idrett – påmelding og søk deretter på «mitt varsel» for å få opp høstens kurs.

Portal i MittVarsel
Etter at kurset er gjennomført, vil du motta en e-post med portal i MittVarsel og relevant informasjon om varsling som bør legges på idrettslagets/idrettsrådets nettside.

Nå er ditt idrettslag/idrettsråd klar til å håndtere varsler på en trygg og sikker måte!

Norges idrettsforbund har nå lansert nye ressursider for varsling, og vi oppfordrer alle til å bli bedre kjent med disse sidene.  

Skrevet av Malin Jøranli den 12. sep 2022