Nå er strømstøtta på plass og søknadsportalen åpna, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Etter to år med pandemi vet vi at frafallet fra idretten er et problem. Da er det viktig at vi bidrar til at høye strømpriser ikke fører til økte deltakeravgifter eller redusert aktivitet, sier kultur- og likestillingsministeren.

Det er satt av 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner og foreninger som følge av vinterens høye strømpriser.

Fra og med i dag er ordningen søkbar, og vi oppfordrer skiskytterklubber til å søke ordningen.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen gjelder skiskytterklubber som har utgifter til strøm eller fjernvarme, og som holder til i en kommune som hadde en gjennomsnittlig strømpris på over 70 øre per kWt i desember. Innenfor de kommunene er følgende organisasjoner og lag berettiget til å søke:

  1. Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.
  2. Andre virksomheter som er eid av frivillige organisasjoner og har utgifter til strøm eller fjernvarme er tilskuddsberettiget. Det gjelder for eksempel i de tilfellene der et idrettslag har opprettet et aksjeselskap for å drifte idrettsanlegget. Det vesentlige er at frivillige organisasjoner (og tilknyttede virksomheter) som har strøm- eller fjernvarmekostnader får tilskudd, uavhengig av hvordan eierskap og driftsform på virksomheten som har strøm- eller fjernvarmeavtalen er organisert.
  3. Andre virksomheter med vesentlig innslag av frivillig virksomhet kan søke om tilskudd. Det gjelder for eksempel grendehus eid av samvirker der frivillig innsats er avgjørende for driften. Kommunen skal gjøre en konkret vurdering av om virksomheten anses som frivillig drevet

De klubbene som er berettiget kan søke tilskudd på Lotteri- og stiftelsestilsynets hjemmesider eller direkte til sin kommune.

Søknadsfristen er 15. mars 2022.

Skrevet av Malin Jøranli den 28. feb 2022