For å bidra til at de 16 skiskytter-kretsene rundt om i Norge kan legge til rette for lokale og regionale konkurranser denne sesongen, vedtok styret i Norges Skiskytterforbund i går at kretsene får et ekstraordinært tilskudd. Midlene er øremerket aktivitet.

– Vi ser at situasjonen knyttet til covid-19 gjør gjennomføring av sesongen utfordrende. Derfor ønsker vi å å bidra til at kretsene kan tilrettelegge for mer aktivitet så langt det er mulig innenfor de til enhver tid gjeldende smittevernregler, sier Arne Horten, president i Norges Skiskytterforbund.

Totalt blir det tildelt 400.000 kroner, der kretsene får et grunnbeløp på 10.000 kroner hver. De resterende midlene fordeles på kretsene i henhold til antall lisensutøvere i 2019/2020-sesongen.

– Vi understreker at dette er et éngangsbeløp som utbetales i forbindelse med pandemien vi er inne i. Den ekstra støtten finansieres gjennom et beskjedent overskudd forbundet ligger an til å få i 2020. For oss er det viktig å bruke tilgjengelige ressurser på aktivitet og bidra til å styrke skiskytter-Norge, sier Arne Horten, president i Norges Skiskytterforbund.

 

Skrevet av Emilie Nordskar den 26. nov 2020