Forbundsstyret har vedtatt nytt konkurransereglement 1. november.

Endringer for sesongen 2023-24 er markert med rød kursiv. Språklige justeringer er ikke markert.

Legg spesielt merke til fluorreglement og at ASKO Sommercup ikke blir videreført fra og med sesongen 2024-25.

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 03. nov 2023