Teknisk komité behandlet saken 17. mars og 19. mars ble vedtaket fra TK publisert på skiskyting.no. Vedtaket fra TK skapte reaksjoner fra organisasjonen vår og saken ble behandlet på nytt i styremøte 26. mars.

Styret har gjort følgende vedtak: Styret vedtar at Norges Skiskytterforbund sitt konkurransereglementet for sesongen 2019-20 skal følges.

Hva betyr dette? 
Vedtaket betyr at konkurransene som var planlagt i Vik og som ble avlyst, teller ikke blant de renn som skal strykes.

Klasse Gjennomførte renn Antall renn som skal strykes
Senior 12 3
Junior 10 2
Ungdom 8 2

 

Det betyr at sammenlagtlistene for Lerøy Cup blir gjort om og oppdaterte lister finner du her: https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/resultater/

Norges Skiskytterforbund beklager at behandlingen av denne saken har skapt uro og usikkerhet rundt vårt regelverk og rundt årets sammenlagtlister. Vi ønsker særlig å beklage til de utøverne som har blitt skadelidende av dette. For å unngå at vi skal komme i lignende situasjoner senere, er det nedsatt et utvalg som skal gjennomgå hele vårt konkurranseregelverk med det formål å rydde unna mulige misforståelser og uklarheter.

Skrevet av Emilie Nordskar den 27. mar 2020