Regjeringen har besluttet å innføre en rekke nasjonale smitteverntiltak for å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. Tiltakene gjelder fra midnatt, natt til 9. desember.

Restriksjonene som innføres for fritidsaktivitet og arrangement gjelder i stor grad innendørsaktivitet, og trening og renn i skiidretten kan derfor langt på vei gjennomføres som normalt. Selv om vi driver utendørs er det imidlertid svært viktig at alle følger grunnleggende smittevernråd:

  1. Hvis du er syk eller har luftveissymptomer; Hold deg hjemme og test deg
  2. Hold avstand til andre
  3. Sørg for å opprettholde god hånd- og hostehygiene

Når det gjelder aktivitet og arrangement, gjelder følgende:

  • Fritidsaktiviteter bør så langt som mulig gjennomføres utendørs
  • Ved innendørs aktivitet for voksne (over 20 år) bør gruppestørrelsen ikke overstige 20 personer
  • For innendørs arrangementer gjelder antallsbegrensning på 600 personer (i 3 kohorter a’200) ved faste tilviste sitteplasser. Uten faste tilviste sitteplasser er maksimalt antall 50.
  • Det er ingen antallsbegrensning for utendørs arrangement
  • Ved utendørs arrangement og aktivitet, bør garderober stenges og bruk av oppholdsrom og andre innendørs fasiliteter begrenses til det som er nødvendig for å kunne gjennomføre arrangementet. Ved bruk av innendørs rom/fasiliteter, for eksempel til premieutdeling, gjelder reglene for innendørs arrangement.
  • Toppidrett kan gjennomføres som normalt, men innenfor gjeldende antallsbegrensninger
  • Munnbind skal benyttes i alle områder, både innendørs og utendørs, hvor det er vanskelig å holde avstand til andre
Skrevet av Christian Gedde-Dahl den 08. des 2021