Totalt ni styremedlemmer ble valgt inn for ny periode på Norges Skiskytterforbunds 22. ordinære forbundsting på Quality Airport Hotel Værnes i dag

Dette er et solid styre med bred og variert erfaring som representerer norsk skiskyting på en god måte. Jeg føler meg trygg på at dette styret vil sørge for spennende utvikling for Norges Skiskytterforbund også i årene som kommer, sier president Arne Horten, som siden 2018 har vært øverste leder for forbundet.

Det nye styret i Norges Skiskytterforbund består av

President: Arne Horten – (ikke på valg)

Visepresident organisasjon:
Gunhild Kvistad – 4 år (styremedlem forrige periode)

Visepresident sport
: Gjermund Hol – (ikke på valg)

Medlem:
Toril Bakka Nygård – 4 år (ny)

Medlem:
Bjørn Tore Årevik – 4 år (gjenvalg)

Medlem:
Annelise Flaa – 2 år (Suppleringsvalg for Mathea Tofte)

Medlem:
Håkon Engstu – (ikke på valg)

1. varamedlem:
Nancy Stien Schreiner – 2 år (gjenvalg)

2. varamedlem:
Knut Kuvås Brevik – 2 år (gjenvalg)

Skrevet av Vegar Rolfsrud den 11. jun 2022