Kurset avholdes på Gardermoen 29. – 31. oktober 2021. Deltagerne blir først med på Arrangørkonferansen 2021, og når den avsluttes fortsetter TD 2 kurset med det spesifikke programmet.

Det er begrensede antall plasser og NSSF tilbyr kandidater plass etter søknad. Frist for å søke om deltagelse er 10. oktober 2021.

Hva skal til for å bli TD2?

Det aller viktigste er interessen for å lage gode og rettferdige skiskytterarrangementer. Har du en bakgrunn som arrangør, kanskje rennleder, løyesjef eller standplassleder er det et godt utgangspunkt. Er du allerede TD1 er det selvsagt veldig bra. Vi er også åpne for kandidater uten denne bakgrunnen, spesielt kvinner og personer i aldersgruppen 25-40 som kan være med på å sikre en god bredde i TD2 gruppen. Personens egnethet vil vektlegges.

Det kreves at TD2 har skiferdigheter til å gå igjennom alle løyper som blir benyttet. Det er aldersgrense på 65 år for å være TD2, de som nærmer seg denne vil ikke bli tatt opp til kurset.

Hva forventes av deg som TD2?

At du tar på deg TD 2 rollen på ett eller to arrangementer hver sesong, og at du deltar på Arrangørkonferansen og oppsummeringsmøtet for TD2 etter sesongen.

Ønsker du å bli internasjonal dommer?

Da må du starte som nasjonal TD2, og praktisere mer enn to år for å kvalifisere. IBU søker spesielt etter kvinner til sin gruppe med internasjonale dommere. Merk at man kan ikke være eldre enn 55 år når man skal avlegge prøven for å bli TD hos IBU.

Kursprogram

Fredag 29. oktober
18:00 – 20:00    Arrangørkonferansen 2021
21:00                       Middag

Lørdag 30. oktober
08:30 – 12:00    Arrangørkonferansen 2021
12:00                       Felles lunsj
13:00 – 18:00     TD 2 kurs
19:00                       Middag

Søndag 31. oktober
08:00 – 12:00    TD 2 kurs

Kontaktperson: Christian Gedde-Dahl christian@skiskyting.no tlf. 486 00 654

Skrevet av Christian Gedde-Dahl den 29. sep 2021